Siviilit miinojen todellisia uhreja : Henkilömiinojen käyttö uusissa sodissa oikeutetun sodan teorian näkökulmasta tarkasteltuna : esimerkkinä Afganistan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13099
Title: Siviilit miinojen todellisia uhreja : Henkilömiinojen käyttö uusissa sodissa oikeutetun sodan teorian näkökulmasta tarkasteltuna : esimerkkinä Afganistan
Author: Jaakkola, Elina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2007-09-10
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/13099
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielman aiheena ovat henkilömiinat sekä niiden käyttö sodankäynnissä erityisesti siviilien näkökulmasta käsin tarkasteltuna. Tarkoituksena on tarkastella miinojen ongelmallista luonnetta. Tutkielman lähtökohtana on normatiivinen näkökulma kansainvälisen politiikan teoriaan ja se pohjautuu vahvasti Chris Brownin näkemyksiin normatiivisesta teoriasta. Aihetta käsitellään oikeutetun sodan teoriaa viitekehyksenä käyttäen sekä ottaen samalla huomioon näkemys sodankäynnin murroksesta. Mary Kaldorin näkemys sodankäynnin murroksesta, jota tässä tutkielmassa sovelletaan, on kosmopolitanistinen. Painotus on nimenomaan yksilön oikeuksilla. Tämä näkökulma tarkentuu ottaessani mukaan ns. inhimillisen turvallisuuden käsitteen. Inhimillisessä turvallisuudessa on kyse yksilöiden suojelemisesta, kun taas valtioturvallisuus tarkoittaa yleensä rajojen turvaamista. Kaldorin mukaan sodankäynnin luonne on muuttunut. Sodat eivät enää nykypäivänä ole selkeästi armeijoiden välisiä yhteenottoja vaan sekavia konflikteja, joissa on useita toimijoita ja jonka tavoitteena on lamauttaa koko vihollisyhteiskunta. Tämän vuoksi siviilit ovat yhä enenevässä määrin sotien todellisia uhreja. Miinojen käyttö nykyisen kaltaisissa sodissa on kaikkea muuta kuin riskitöntä ja ongelmatonta. Nykysodankäynnille on tyypillistä nopeat käänteet sekä osapuolten taipumus vaihtaa nopeasti toiminta-aluettaan, jolloin myös miinojen asettajat itse joutuvat helposti asettamiensa miinojen uhriksi. Sodankäynnin ollessa luonteeltaan ennalta arvaamatonta miinoja kylvetään maaperään usein täysin umpimähkäisesti eikä niiden sijaintipaikkoja merkitä minnekään ylös. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että oikeudenmukaisen sodankäynnin teoria soveltuu hyvin henkilömiinaproblematiikan tutkimukseen. Henkilömiinojen voi perustellusti katsoa rikkovan ns. erotteluperiaatetta eli miinat eivät kykene erottamaan siviilejä ja sotilaita toisistaan. Miinat ovat myös suhteellisuusperiaatteen vastaisia, sillä niiden aiheuttamat seuraukset uhreilleen ovat erittäin vakavia niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Tutkimuksessa todetaan myös, että uusissa sodissa henkilömiinoja käytetään strategisesti siten, että niiden avulla pyritään lamauttamaan koko vihollisyhteiskunta ja tekemään siviilien asuinseudut asumiseen kelpaamattomaksi. Henkilömiinoilla on myös osuutensa ihmisten ajautumisessa pakolaisiksi. Afganistan on valikoitunut tutkimuksen esimerkkimaaksi, sillä se kärsii yhdestä maailman pahimmista miinakatastrofeista ja se on myös esimerkki ns. uudentyyppisen sodan runtelemasta maasta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: jus in bello
henkilömiinat
miinat
siviilit
sota
oikeutetun sodan teoria
Afganistan
Afganistanin sota


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record