Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13127
Title: Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla
Author: Piha, Kustaa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2001-09-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13127
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot muuttuivat 1990-luvun alun laman aikana ja sen jälkeen vuosina 1990-2000. Erityistä huomiota tutkimuksessa kiinnitettiin vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolojen eroihin ja vakinaistamisen vaikutukseen, jota ei aikaisemmin ole tieteellisesti tutkittu. Tutkimuksessa kehitettiin sairauspoissaoloja kuvaava malli. Aineisto luotiin Helsingin kaupungin vuosien 1990-2000 henkilöstö- ja poissaolorekistereistä. Tutkimuksen kohteena oli Helsingin kaupungin koko henkilöstö Helsingin Energiaa lukuunottamatta. Aineiston koko oli vuosittain noin 36 tuhatta. Koska tutkimus perustui rekisteriaineistoon, ei varsinaista katoa ollut ja aineistoa voidaan pitää luotettavana. Analyysimenetelminä käytettiin ikävakioituja keskiarvoja kuvattaessa ajassa tapahtuvia muutoksia. Poisson regressioanalyysia käytettiin mallinnettaessa vuoden 2000 pitkiin sairauspoissaoloihin yhteydessä olevia tekijöitä sekä tutkittaessa vakinaistamisen vaikutusta pitkiin sairauspoissaoloihin. Tutkimuksen päätulokset olivat seuraavat: Helsingin kaupungin henkilöstön sekä lyhyiden että pitkien sairauspoissaolojen ikävakioitu keskimääräinen lukumäärä kasvoi 1990-luvulla lähes kaksinkertaiseksi. Naisilla oli miehiä enemmän sekä lyhyitä että pitkiä sairauspoissaoloja. Miesten sairauspoissaolot kasvoivat suhteellisesti enemmän kuin naisten. Sekä lyhyissä että pitkissä sairauspoissaoloissa kohdalla oli havaittavissa selvä sosioekonominen jakauma sekä koulutuksen että organisaatioaseman mukaan. Määräaikaisissa työsuhteissa olevien sekä lyhyiden että pitkien sairauspoissaolojen keskimääräinen lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin vakituisissa työsuhteissa olevien. Työsuhteen vakinaistaminen lisää pitkien sairauspoissaolojen lukumäärää kahdessa vuodessa yli vakituisissa työsuhteissa olevien keskimääräisen tason, mutta lähenee naisilla tämän jälkeen kohti koko ajan vakinaisessa työsuhteessa olleiden tasoa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): sairaus
poissaolot
lama
1990-luku
henkilöstö
kaupungit
Helsinki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record