Rationaalisuus ja epätäsmällisyys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13134
Title: Rationaalisuus ja epätäsmällisyys
Alternative title: Rationality and unperfectness
Author: Karvonen, Matti
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-04-22
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13134
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella taloustieteessä sovellettavaa päätösteoriaa rationaalisen valinnan teoriana sekä esittää epätäsmällisiin uskomuksen asteisiin perustuva päätösteoreettinen lähestymistapa. Päätösteoria on luonteeltaan normatiivista teoriaa, eli sen voidaan tulkita kuuluvan menetelmätieteiden alaan. Päätösteoria on kuitenkin keskeisessä roolissa lähes kaikkialla taloustieteessä. Tavanomaisesta päätösteoreettisesta lähestymistavasta poiketen esitän teorian epätäsmällisistä uskomuksista. Johdan uskomuksen asteille yksikäsitteisen subjektiivisen todennäköisyysmitan sijaan ainoastaan välin. Matemaattinen teoria perustuu Williamsin (1976) esittämään todennäköisyyskäsitteeseen ja Walleyn (1991) edelleen kehittämään yleisempään teoriaan, joka käsittelee eräänlaista odotusarvoa, previsiota. Yhtenä Walleyn teorian erikoistapauksena tarkastelen Shaferin (1976) matemaattista evidenssiteoriaa ja esitän päätösteoreettisen lähestymistavan. Lähestymistapani on tavallaan subjektiivisen odotetun hyödyn teoreeman yleistys, sillä tarkastelen myös odotettua hyötyä välinä Choquet'n integraalin avulla. Tutkielma on teoreettinen ja esittämieni todistusten huolellinen läpikäyminen on suositeltavaa - toivottavasti myös lukijaa ymmärryksen lisääntymisellä palkitsevaa. Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat toimineet Walley (1991), Williams (1976) ja Shafer (1976). Yleisen päätösteorian ja utiliteettiteorian osalta myös Fishburn (1988) on ollut tutkimuksen eri vaiheissa hyödyllinen lähdeteos.The purpose of this study is to investigate decision theory as a theory of rational choice and to develop a theory of imprecise beliefs and a decision method based on imprecise beliefs. Because the aim of decision theory is to provide methods for rational decision making, decision theoretic approach is nonnative. A decision is allocation of resources and decision theory is one of the central issues of economics. In this study a theory of imprecise beliefs is presented. Instead of a unique subjective probability measure, only an interval is derived. Imprecision in subjective beliefs is modelled by this interval. The mathematical theory is based on Williams (1976) and Walley (1991). The measures presented in Shafer's (1976) mathematical theory of evidence is showed to be a special case of the more general theory and a decision theoretic approach within the theory is presented. This approach is a generalization of the subjective expected utility theorem and an interval based decision rule is presented by using Choquet integral. The study is theoretical and in order to understand the argumentation it is useful to go through the proofs of the theorems and propositions. The main ideas applied in this study are presented by Walley (1991), Williams (1976) and Shafer (1976), which are the most important references. Fishburn (1988) has also been very useful reference in general decision theory and in utility theory.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: päätösteoria
epävarmuus
matemaattiset menetelmät
uskomukset
epätäsmälliset uskomukset
teoriat
aksiomaattisen valinnan teoria
decision theory
uncertainty
mathematical methods


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.51Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record