The Determinants of Currency and Financial Crises in Developing Countries : An Empirical Approach

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13187
Title: The Determinants of Currency and Financial Crises in Developing Countries : An Empirical Approach
Author: Lukkarila, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-12-21
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/13187
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: The thesis analyses the factors determining the currency and financial crises in developing countries. It presents a survey on the theoretical and empirical literature of the currency and financial crises, and carries out an empirical study analysing the causes of the crises in 31 emerging market countries. Prior to the events of the 1990s, the government's expansive fiscal and monetary policies were thought to be causing currency crises. The speculative attacks of the early 1990s in Europe challenged that view, and the new explanations emphasized the government's trade-off between defence of the peg and other domestic policy objectives. Lately, along with the Asian crisis, the research has focused on financial sector as a trigger for crises. However, the recent crises in Argentina and Turkey illustrate the continuing importance of fiscal problems in precipitating crises. Moving towards the 2000s, the empirical research increasingly involved a search for common determinants of crises. The empirical study in Chapter 3 analyses the causes of currency and financial crises in 31 emerging market countries in 1980–2001. It estimates probit model using 23 macroeconomic and financial indicators. A number of conclusions emerge. Traditional variables such as unemployment and inflation, as well as several indicators of indebtedness such as private sector liabilities, public debt, and the foreign liabilities of banks raise the probability of a currency crisis. Differently from the existing literature the sample is divided into pre- and post-liberalisation period. The indicators of indebtedness become more important in predicting crisis during the post-liberalisation period, while the real variables diminish in significance. The importance of indicators of indebtedness is an interesting and novel result, and might indicate a structural change in the global capital markets. The issuance by the authorities or domestic agents of large amounts of financial liabilities may today easily lead to a sudden capital outflow and crisis. In conclusion, the results emphasise the need for a careful monitoring of various indicators of indebtedness. Given the high degree of international capital mobility, this is especially relevant for the emerging markets in general, and countries intending to liberalise, in particular. The most important references: Berg & Pattillo (1999a, 1999b), Goldstein, Kaminsky & Reinhart (2000), Kaminsky & Reinhart (1996, 1999), Eichengreen, Rose & Wyplosz (1995), Frankel & Rose (1996).Tutkimus tarkastelee valuutta- ja rahoituskriisien syitä kehittyvissä maissa. Tutkimuksessa kuvataan teoreettisen ja empiirisen kriisikirjallisuuden kehitystä ja etsitään kriisejä selittäviä tekijöitä, minkä jälkeen tutkitaan empiirisesti valuutta- ja rahoituskriisien syitä 31 kehittyvässä maassa. Ennen 1990-lukua kriisien ajateltiin johtuvan pääasiassa hallitusten ekspansiivisesta finanssi- ja rahapolitiikasta. Euroopan ERM-kriisin vuoksi kriisien syinä alettiin painottaa itsensä toteuttavia odotuksia ja hallituksen tasapainoilua valuuttakiinnityksen ja muiden politiikkatavoitteiden välillä. Aasian kriisin myötä syiden etsintä suuntautui yhä enemmän rahoitussektorille. Argentiinan ja Turkin viimeaikaiset kriisit kuitenkin muistuttavat julkisen talouden tasapainon merkityksestä kriisien välttämiseksi. Lähestyttäessä 2000-lukua empiirinen kriisitutkimus alkoi etsiä yleispäteviä selityksiä kriiseille. Tutkimuksen luvussa 3 tutkitaan valuutta- ja rahoituskriisien syitä kehittyvissä maissa ajanjaksolla 1980–2001. Selittävinä muuttujina käytetään 23 makrotaloutta ja rahoitussektoria kuvaavaa muuttujaa, joiden vaikutusta kriiseihin tutkitaan probit-menetelmän avulla. Tulosten perusteella eräät perinteiset muuttujat, kuten työttömyys ja inflaatio, ja useat maan velkaantuneisuutta kuvaavat indikaattorit, kuten yksityisen sektorin velkaantuminen, julkinen velka ja pankkien ulkomainen velkaantuminen selittävät kriisejä hyvin. Tutkimus on ensimmäinen, joka jakaa otoksen rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen perusteella liberalisaatiota edeltävään ja sen jälkeiseen ajanjaksoon. Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen jälkeen velkaindikaattoreiden selitysaste kasvaa, kun taas reaalisektorin muuttujat menettävät merkitystään. Velkaindikaattoreiden kasvanut merkitys on mielenkiintoinen uusi tutkimustulos ja saattaa indikoida globaalien pääomamarkkinoiden rakennemuutosta. Tutkimuksen tulosten perusteella maiden velkaantumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä tulisi seurata tarkasti. Kansainvälisen pääoman liikkuvuuden yhä lisääntyessä tämä on olennaisen tärkeää kehittyville maille ja erityisesti maille, jotka ovat aikeissa liberalisoida. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Berg & Pattillo (1999a, 1999b), Goldstein, Kaminsky & Reinhart (2000), Kaminsky & Reinhart (1996, 1999), Eichengreen, Rose & Wyplosz (1995), Frankel & Rose (1996).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: currency crisis
banking crisis
financial crisis
emerging markets liberalisation
probit-model
valuuttakriisit
pankkikriisit
rahoituskriisit
kehittyvät maat
liberalisointi
mallit
probit-malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.95Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record