Syytetyt oikeudenkäynnissä : tutkielma syytettyjen tavoitteista ja tavoitteiden toteuttamisesta suomalaisessa rikosoikeudenkäynnissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13202
Title: Syytetyt oikeudenkäynnissä : tutkielma syytettyjen tavoitteista ja tavoitteiden toteuttamisesta suomalaisessa rikosoikeudenkäynnissä
Author: Pyykönen, Ami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13202
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on lähestytty suomalaista rikosoikeudenkäyntiä syytetyn siitä tekemien tulkintojen pohjalta: on selvitetty syytetyn tulkintoja käydystä diskurssista, oikeudenkäynnistä tilanteena ja siinä syytetyn asemasta. Tarkoituksena on ollut tutkia, minkälaisia tavoitteita syytetyllä oikeudenkäynnissä on: tavoitteita on tarkasteltu käytännöllisinä (lopputulokseen kohdistuvina) ja ilmaisullisina (sosiaalisiin päämääriin kohdistuvina). Tutkielmassa on myös kysytty sitä, millä tavoilla syytetty tavoitteisiinsa pyrkii: missä määrin käytetyt keinot liittyvät juridisiin ja missä määrin itsen ilmaisuun liittyviin keinoihin? Tutkimusmenetelmänä on käytetty haastattelua ja havainnointia. Tutkielmaa varten on haastateltu 10 helsinkiläisessä tuomioistuimessa syytettynä ollutta henkilöä, joista kahdeksan haastattelua on otettu loppuanalyysiin. Haastatellut henkilöt ovat kaikki syyllistyneet ratti- tai vesiliikennejuopumuksiin, ja he ovat esiintyneet oikeudenkäynnissä ilman avustajaa. Haastatteluissa ilmeni, että syytetyillä oli vain harvoin eksplisiittisesti formuloituja ja selkeitä varsinaiseen rangaistukseen kohdistuvia tavoitteita. Tavoitteet ilmenivät enimmäkseen implisiittisinä pyrkimyksillä saada oma näkökulma esille ja säilyttää henkilökohtainen arvokkuus. Tavoitteita voidaan pitää enemmän prosessuaalisina kuin lopputulokseen kohdistuvina. Syytetyt keskittyivät istunnossa paljolti oman käyttäytymisensä säätelyyn juridisten kysymysten jäädessä vähemmälle huomiolle. Syynä syytettyjen passiivisuuteen istunnossa voidaan haastattelujen perusteella pitää sitä, että syytetyt olivat epävarmoja lausumiensa relevanssista ja prosessin vaatimuksista, he pelkäsivät sanktioita ja kokivat henkilökohtaista häpeää. Ne syytetyt, jotka toimivat aktiivisemmin istunnossa, kykenivät konventionalisoimaan oikeudellista toimintapaa ja oikeudellisia käytäntöjä. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Harré, R. (1979): Social Being; Harré, R. - Gillet, G. (1994): The Discursive Mind; Lind, E. A. - Tyler, T. R. (1988). The social psychology of procedural justice.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: syytetyt - tulkinta - oikeudenkäynti
oikeudenmukaisuus - rikosprosessi
haastattelututkimus - rikoksentekijät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record