Muutosjohtajan työvälineet ja työntekijöiden sopeutuminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13231
Title: Muutosjohtajan työvälineet ja työntekijöiden sopeutuminen
Author: Ollila, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Pro gradu -työ käsittelee muutoksen johtamista ja työntekijöiden sopeutumista muutokseen. Tutkimus koostuu teoriaosasta sekä Keski-Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan verotoimistoihin tehdyn kyselyn tuottamien tulosten analysoinnista. Tavoitteena on löytää muutosjohtajuuteen liittyviä keinoja työntekijöiden sopeutumisprosessin helpottamiseksi. Näiden keinojen ajatellaan olevan osa muutosjohtajuutta sivuavaa transformatiivista johtajuutta. Tutkimuksessa pyritään löytämään sellaisia muutosjohtajuuteen liittyviä työvälineitä, joiden avulla työntekijöiden muutokseen sopeutumista voidaan helpottaa. Näiden muutosjohtajuuden työvälineiden toimivuutta testataan kohdeorganisaatioina toimivissa verotoimistoissa, joiden henkilökunta on kokenut monia muutoksia noin vuosikymmenen ajan, kun pienistä paikkakuntakohtaisista verotoimistoista on muodostettu kaksi suurta. Työvälineitä, joiden oletetaan helpottavan työyhteisön sopeutumista muutokseen, ovat päämäärien selkeys, osallistumismahdollisuudet, palautteen saaminen sekä työn autonomia. Niiden toimivuutta tutkitaan siten, että verotoimistojen työntekijöitä pyydetään arvioimaan sekä omaa muutossopeutumistaan että organisaatioiden muutosjohtajuutta, minkä perusteella heidät jaetaan erilaisiin muutossopeutumisryhmiin. Muutossopeutumisesta sekä muutosjohtajan työvälineistä muodostetaan summamuuttujat, minkä jälkeen suoritetaan regressioanalyysi, jossa muutossopeutumisen vaihtelua tutkitaan päämäärien selkeyden, osallistumismahdollisuuksien sekä palautteen saamisen kautta. Tutkimuksen viitekehys on saanut vaikutteita sekä Melissa Fitzpatrickin suorittamasta muutokseen sopeutuminen -jaottelusta artikkelissa ”Create change - on purpose” että James E. ja Paula S. Weberin tutkimuksesta ”Changes in employee perceptions during organizational change”. Läpi tutkimuksen painotetaan kuitenkin, että mitä ilmeisemmin myös monet muut voimat organisaatiossa ja sen ulkopuolellakin sekä ihmisten erilaiset kokemukset vaikuttavat muutokseen sopeutumiseen. Tutkimuksen tulos on, että palautteen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen helpottavat työntekijöiden muutossopeutumista. Toinen tärkeä tulos on, että myös muilla tekijöillä on suuri vaikutus muutossopeutumiseen. Työntekijät eroavat toisistaan muun muassa kulttuurisesti, minkä lisäksi organisaatioilla on omat yksilölliset piirteensä niin organisaation sisäisten kuin ulkoistenkin voimien suhteen. Kun regressioanalyysi toteutetaan kummallekin tutkimuskohteelle erikseen, myös tuloksissa on nähtävissä toimistojen sisäisistä ja ulkoisista erityispiirteistä johtuvia eroavaisuuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13231
Date: 2003-10-13
Subject: transformatiivinen johtajuus
organisaatio - muutos - johtajuus
verotus - työyhteisöt - sopeutuminen
Uusimaa - Keski-Uusimaa
Pohjanmaa - Etelä-Pohjanmaa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record