Sivistynyt ero : Tshekkoslovakian hajoaminen ja rauhanomainen muutos

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13249
Title: Sivistynyt ero : Tshekkoslovakian hajoaminen ja rauhanomainen muutos
Author: Kurkinen, Leena
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13249
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tshekkoslovakia jakautui kahtia vuoden 1992 lopussa ilman verenvuodatusta. Valtion hajoamisprosessin rauhanomainen kulku ei kuitenkaan ole itsestään selvää kuten Jugoslavian esimerkki osoittaa. Tämän tutkimuksen pääkysymys on, miksi Tshekkoslovakia onnistui jakautumaan kahdeksi valtioksi ilman väkivaltaa. Keskeisessä asemassa on siis rauhanomaisen muutoksen problematiikka. Tutkimuksen viitekehys on kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostuu tekijöistä, joilla väkivallattomia muutosprosesseja on aikaisemmissa tutkimuksissa selitetty. Esille nousseiden tekijöiden perusteella on kasattu yhteen viisi teemaa, joiden avulla Tshekkoslovakian hajoamista analysoidaan. Näihin teemoihin kuuluvat normit, valtasuhteet, intressit, poliittinen järjestelmä ja poliittinen kulttuuri sekä neuvotteluprosessi. Viitekehyksen toisessa osassa pyritään luomaan kokonaiskuva Tshekkoslovakian hajoamisesta sitomalla edellä mainitut teemat yhteen konstruktivistisen näkökulman avulla. Konstruktivismin lähtökohtana on se, että maailma rakentuu käytäntöjä säätelevien rakenteiden ja aktiivisten toimijoiden välisessä vuorovaikutusprosessissa. Tässä työssä konstruktivismia käyttämällä pyritään kaventamaan kuilua materiaalisten rakenteiden tärkeyttä painottavan selittävän tutkimusotteen ja ideoiden merkitystä korostavan ymmärtävän tutkimusotteen välillä. Tshekkoslovakian hajoamisprosessin analysointi osoittaa, että Tshekkoslovakian hajoaminen oli yhteiskunnallinen konstruktio, jossa rakenteiden ja käytäntöjen vuorovaikutus johti väkivallattomaan lopputulokseen. Tässä vuorovaikutusprosessissa keskeisimpiä tekijöitä olivat voimakas väkivallattomuuden normi, tshekkijohdon uusi slovakkien ja tshekkien suhdetta koskenut intersubjektiivinen ymmärrys, pienen eliitin päätöksentekoa tukenut poliittinen traditio sekä slovakkien mahdollisuus ilmaista tavoitteensa poliittisten kanavien kautta. Tutkimuksesta käy ilmi, että selittävän tutkimusotteen ohella kansainvälisen politiikan tutkimuksessa tarvitaan ymmärtävää otetta, sillä normeilla ja intersubjektiivisilla ymmärryksillä oli keskeinen merkitys Tshekkoslovakian hajoamisessa. Tutkimus tuo myös selvästi esiin, että konstruktivismissa on ainesta ymmärtävää ja selittävää otetta yhdistäväksi keskitien näkemykseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hajoaminen - valtio
Tshekkoslovakia
yhteiskunnallinen muutos
valtiot
Itä-Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record