Ikääntyvän työttömän työllistymisen esteet. Tutkielma työsuuntautuneista ikääntyvistä työttömistä, aktivoinnista ja työllisyysvaikutusten arvioinnista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13256
Title: Ikääntyvän työttömän työllistymisen esteet. Tutkielma työsuuntautuneista ikääntyvistä työttömistä, aktivoinnista ja työllisyysvaikutusten arvioinnista
Author: Patomäki, Aija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-08-29
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13256
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa selvitetään ikääntyvien eli 45 vuotta täyttäneiden työttömien työllistymisen esteitä ja työllisyysstrategista aktivointia 1990-luvun lopun Suomessa. Tutkimuskohteena ovat työhön suuntautuneet ikääntyvät työttömät, jotka eroavat yleensä taustatekijöiltään selvästi eläkkeelle suuntautuneista työttömistä. Tutkimus muodostaa kokonaisuutena meta-arvioinnin, jossa erilaisten valmiiden lähteiden perusteella arvioidaan ikääntyvien työllistymisen esteitä sekä työttömyysongelmaan tarjottuja ratkaisumalleja. Ikääntyvien työllistymisen esteitä ja työvoimapoliittisen aktivoinnin toimenpiteitä tarkastellaan erityisesti realistisen arvioinnin näkökulmasta, jolloin pyritään selvittämään millainen aktivointitoimenpide todennäköisimmin työllistää ikääntyvän työsuuntautuneen työttömän suurtyöttömyyden olosuhteissa. Tutkielman aineistona on käytetty pääasiassa kirjallisia lähteitä: suomalaisia ja ulkomaisia tutkimuksia, artikkeleita, tilastoja ja työvoimapoliittisia arviointiraportteja. Suurin osa lähdekirjallisuudesta on julkaistu vuosina 1995 - 99. Lisäksi tutkimusta varten on haastateltu kolmea ikääntyvien työttömyyden asiantuntijaa toukokuussa 2000. Työhön suuntautuneiden ikääntyvien työttömien työllistymisen esteet on jaettu tutkielmassa kolmeen ryhmään. Toistaiseksi ikääntyvien työttömyyttä käsittelevissä tutkimuksissa ja artikkeleissa on korostettu pääasiassa työttömien yksilöllisistä ominaisuuksista ja sosiaaliturvajärjestelmän kannustamattomuudesta juontavia työllistymisen esteitä. Samaan aikaan ratkaisuina työttömyysongelmaan on tarjottu erityisesti työvoimakoulutusta, kuntoutusta ja toisaalta työttömyys- ja eläketurvan leikkauksia ja myöntämisehtojen tiukennuksia. Tässä tutkielmassa painotetaan kuitenkin erityisesti työmarkkinoiden rakenteeseen ja ikääntyvän työvoiman heikkoon kysyntään liittyviä työllistymisen esteitä, jotka korostuvat työhön suuntautuneiden työttömien kohdalla. Kyselytutkimusten mukaan työhön suuntautuneet ikääntyvät työttömät ovat keskimäärin eläkkeelle suuntautuneita nuorempia, terveempiä ja paremmin koulutettuja ja he hakevat aktiivisesti töitä useammin kuin eläkkeelle suuntautuneet työttömät. Tutkielmassa myös vapaaehtoinen osallistuminen työhallinnon aktivointitoimenpiteisiin tulkitaan työhön suuntautumisen merkiksi. Useiden tutkimustulosten mukaan edes hyvä koulutus ja työkyky, aktiivinen työnhaku tai työvoimapoliittisiin aktivointitoimenpiteisiin osallistuminen eivät merkittävästi paranna ikääntyvien työttömien työllistymistodennäköisyyttä. Tilastollisesti työttömyys muodostuukin yleensä sitä pitkäkestoisemmaksi mitä vanhemmasta henkilöstä on kysymys. Todellisuudessa ikääntyvien työmarkkina-asema on vielä työvoimatilastoissa kuvattuakin heikompi, koska usein ikääntyvien pitkäaikaistyöttömyyden katkaisee muutamaksi kuukaudeksi työvoimapoliittinen aktivointitoimenpide, joka kuitenkin vain harvoin johtaa pidempään työsuhteeseen. Nousukaudellakin parhaiksi työllistymiskeinoiksi ovat osoittautuneet yrittäjäksi ryhtyminen tai työllistyminen aiemmalle työnantajalle. Tosin on korostettava, että ikääntyvät eivät ole yhtenäinen joukko työllistymistodennäköisyyden suhteen. Vielä 45 - 54-vuotiaana uudelleen työllistymisen mahdollisuudet ovat kohtuullisen hyvät, mutta 55 - 64-vuotiaista työttömistä työllistyy enää muutama prosentti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ikääntyvät työntekijät
aktivointi
työllistyminen
työttömät
keski-ikäiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record