Essays on the Macroeconomics of Monetary Union

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13258
Title: Essays on the Macroeconomics of Monetary Union
Author: Rantala, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-01-30
URI: http://hdl.handle.net/10138/13258
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Väitöskirja sisältää teoreettisia tutkimuksia rahaliiton makrotalousteoriasta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat ammattiliittojen ja keskuspankin välinen strateginen vuorovaikutus, työmarkkinoiden joustavuus rahaliitossa ja oppimisdynamiikan merkitys tasapainon määrityksessä. Väitöskirja koostuu johdantoluvusta ja kolmesta itsenäisestä esseestä. Luvun 2 tutkimus käsittelee rahaliiton muodostamisen vaikutusta tasapainotyöttömyyteen tilanteessa, jossa palkanasetannasta vastaavat suuret ammattiliitot. Tällöin ammattiliittojen ja keskuspankin välille muodostuu strateginen vuorovaikutus siten, että ammattiliittojen valintoihin vaikuttaa keskuspankin tapa hoitaa rahapolitiikkaa. Tutkimuksessa osoitetaan, että rahaliiton muodostaminen alentaa tasapainotyöttömyyttä, jos keskuspankin konservatiivisuuden aste on riittävän suuri. Jos keskuspankin konservatiivisuuden aste on pieni, tasapainotyöttömyys lisääntyy rahaliittoon siirryttäessä. Mallin päätulokset ovat voimassa riippumatta siitä, ilmeneekö rahapolitiikassa inflaatioharhaongelma vai ei. Luvussa 3 tutkitaan työmarkkinoiden joustavuuden määräytymistä rahaliitossa, jossa joustavuudesta päättää kunkin jäsenmaan hallitus. Työmarkkinoilla palkanasetannasta vastaavat ammattiliitot, joissa sisäpiiriläisillä on huomattava valta. Työmarkkinoiden joustavuus ei ole sisäpiiriläisten etujen mukaista. Optimaalisen joustavuuden asteen valinnassa hallitus tasapainoilee makrotaloudellisten hyötyjen ja poliittisten kustannusten välillä. Tutkimuksessa osoitetaan, että joustavuuspäätöksen koordinointi maiden hallitusten välillä vaikuttaa optimaaliseen joustavuuden tasoon, kun rahapolitiikassa ilmenee stabilisaatioharhaongelma. Koordinaatiotapauksessa hallitukset sisäistävät stabilisaatioharhaongelman ja sitä pienentääkseen valitsevat joustavammat työmarkkinat kuin kansallisen päätöksenteon tapauksessa. Luvussa 4 tutkitaan talouden toimijoiden odotusten muodostumista ja odotusten vaikutusta makrotalouden tasapainoon. Rahaliiton perustaminen on suuri rakenteellinen muutos jäsenmaiden talouksien toiminnassa. Tällaisessa tilanteessa modernissa talousteoriassa yleisesti käytetty rationaalisten odotusten hypoteesi on varsin tiukka oletus, sillä talouden toimijoiden tulisi tuntea tarkasti kaikki talouteen uudessa tilanteessa vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa luovutaan tästä oletuksesta ja tarkastellaan, miten talouden tasapainoon vaikuttaa se, että toimijat yrittävät oppia talouden oikeat parametriarvot. Tutkimuksessa osoitetaan, että luvussa 3 käytetyssä rahaliittomallissa esiintyvä monikäsitteisen tasapainon ongelma poistuu, kun talouden toimijat muodostavat odotuksensa adaptiivisesti ja käyttävät pienimmän neliösumman menetelmää parametriestimaattien päivittämiseen.This doctoral thesis contains theoretical studies on the macroeconomics of monetary union. In particular, the research focuses on the strategic interaction between the central bank and labor unions, on labor market flexibility in a monetary union and on learning dynamics. The thesis consists of an introduction and three independent essays. Chapter 2 studies the impact of the formation of a monetary union on equilibrium unemployment in the presence of large labor unions. A strategic interaction between the labor unions and the central bank emerges so that the way monetary policy is conducted will affect labor union behavior. It is shown that the formation of a monetary union will lower equilibrium unemployment, provided that central bank conservatism is high enough. If conservatism is low, equilibrium unemployment will increase. The main results of the model are independent of the existence of the inflation bias in monetary policy. Chapter 3 studies the determination of labor market flexibility in a monetary union, where the governments of the member countries decide on the flexibility. Insiders of the labor unions have considerable power in wage setting. Labor market flexibility is not in the interests of the insiders. When the government sets flexibility optimally, it faces a tradeoff between macroeconomic stability and political popularity. It is shown that labor market policy coordination will affect the chosen level of flexibility, provided that a stabilization bias of monetary policy exists. The governments internalize the stabilization bias problem under coordination, and to reduce the bias, they choose more flexible markets than under independent policy making. Chapter 4 studies expectations formation and the impact of expectations on the macroeconomic equilibrium. The formation of a monetary union is a major regime shift in economic policy. The standard hypothesis of rational expectations applied in economic theory is a particularly strong assumption in this kind of situation. The agents should know all the factors affecting the economy in the new regime. In this study the assumption of rational expectations is abandoned, and it is assumed that the agents try to learn the true parameter values. It is shown that the multiple equilibria problem in the monetary union model of Chapter 3 disappears, when the agents form their expectations adaptively by using the least-squares method to update their parameter estimates.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: EMU
rahaliitto - vaikutukset - työttömyys
rahapolitiikka
ammattiliitot
odotukset - oppiminen - makrotaloustiede
monetary union - unemployment
monetary policy
labor unions
expectations - learning - macroeconomics


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.02Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record