Näkökulmia matkalaukkulapsuuteen - Bagdadin suomalaista peruskoulua käyneiden kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13332
Title: Näkökulmia matkalaukkulapsuuteen - Bagdadin suomalaista peruskoulua käyneiden kokemuksia
Author: Peippo-Lavikka, Pirjo Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-04-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13332
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää matkalaukkulapsuuden eli lapsena vieraassa kulttuurissa asumisen kokemusta sekä ilmiönä kirjallisuudesta että erityisesti Bagdadin suomalaisen peruskoulun entisten oppilaiden muistojen kautta. Irak oli 1970- ja 80-lukujen taitteessa Suomen tärkein rakennusvientikohde Lähi-idässä, ja maassa asui noin tuhat suomalaista. Suurimmat yritykset perustivat työntekijöilleen erityisiä suomalaiskyliä, ja heidän lapsilleen suomalaisen koulun. Irakilaisista eristäytyneet, aidatut ja vartioidut suomalaiskylät olivat pikemminkin variaatioita kotimaisista yhteisöistä kuin vierasmaalaisten sopeutumista paikallisiin olosuhteisiin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Milton J. Bennettin kulttuurisen marginaalisuuden teoria kasvuvuosinaan useamman kulttuurin vaikutteita saaneiden henkilöiden identiteetistä. Osallistujat löytyivät Koulukaverit.com -nettisivuston kautta. Haastatteluissa käytiin ennalta tehdyn 11-sivuisen taustakyselyn (strukturoituja ja avoimia kysymyksiä) viitoittamana läpi, millaista oli muuttaa pois kotimaasta, asua Irakissa ja sitten muuttaa takaisin Suomeen. Mitä kokemus antoi, ja mitä vastaajat tänä päivänä ajattelevat Irakista ja kokemuksistaan siellä? Kirjallisuudesta sekä kerätystä empiirisestä aineistosta nousi esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja: koti ja perhe, kulttuurien vaihtuminen kasvuvuosina (kulttuurisokki ja käänteinen kulttuurisokki), hyvästit ja kaipuu, juurettomuus, sota sekä suhtautuminen Irakiin ja sen tapahtumiin tänä päivänä. Lisäksi tutkimuksessa verrataan Irakissa asuneiden kokemuksia Ann-Christine Marttisen kirjaansa ”Matkalaukkulapset” haastattelemien lähetystyötaustaisten, sekä amerikkalaisen Linda Bellin teoksen ”Hidden Immigrants” aikuistuneiden amerikkalaisten matkalaukkulasten kokemuksiin. Tutkimukseen osallistui 14 henkilöä, jotka olivat asuneet Bagdadissa yhdestä vuodesta kolmeen ja puoleen vuoteen vuosina 1978–84. Kaupunkitaloissa ja suomalaiskylissä asuneiden kokemukset paikallisesta kulttuurista erosivat toisistaan, mutta kaikilla perheiden arki jatkui lähes samanlaisena kuin Suomessa, ja koulun suomalainen opetussuunnitelma ylläpiti myös suomalaisen identiteetin kehitysketjua. Perhesiteet olivat tiiviit ja vahvat koko ulkomailla asumisen ajan. Verrattuna Marttisen ja Bellin haastattelemiin aikuistuneisiin matkalaukkulapsiin Irakissa asuminen ei vaikuttanut syvällisesti lasten kasvu- ja kulttuuriperustaan. Tutustuminen isäntäkulttuuriin jäi suomalaiskylissä lähes tarpeettomaksi, vain omasta kiinnostuksesta lähteväksi. Irakin-vuosien paras anti on vastaajien mukaan maailmankuvan ja ajattelun avartuminen totuuden moninaisuudelle sekä suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan. Vastaajat kokivat itsensä selkeän suomalaisiksi, mutta kysymys kuulumisesta ja juurista oli monelle silti vaikea. Syy aikuisiän juurettomuuden tunteeseen ei ollut vain ulkomailla vietetyt vuodet vaan myös kotimaassa lapsuudessaan tiheämmin asuinpaikkakuntaa vaihtaneet kokivat vaikeaksi määritellä paikkaa, jossa heidän juurensa olivat. Perheelliset vastaajat olivat asettuneet paikalleen taatakseen omille lapsilleen toisenlaisen lapsuuden. Myös kokemus sodasta erottaa Bagdadissa asuneet Suomessa kasvaneista ikäisistään. Irakin ja Iranin sodassa suomalaislapset olivat selkeästi asuinmaansa Irakin puolella. Myöhemmissä konflikteissa lännen kanssa lapsuuden positiiviset muistot ja median välittämä negatiivinen kuva Irakista ovat ristiriidassa ja heidän lojaalisuutensa jakautuu. Kulttuurisen marginaalisuuden teorian puitteissa vastaajat eivät kuuluneet selkeästi kumpaankaan ryhmään, sulkeutuneesti tai avoimesti marginaalisiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Bagdad
lapsiperheet - työskentely ulkomailla
monikulttuurisuus - sopeutuminen
lapset - kulttuuri-identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record