Terveyspalveluiden ulkoistaminen : ulkoistamisen hyödyt ja haitat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13406
Title: Terveyspalveluiden ulkoistaminen : ulkoistamisen hyödyt ja haitat
Author: Mattila, Inka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13406
Thesis level: master's thesis
Abstract: Terveyspalveluiden ulkoistamisesta on tullut 2000-luvulla normaali osa terveyspalveluiden tuotantoa. Ulkoistamisen syynä on usein kustannusten alentaminen. Perinteisesti julkisesti tuotetun palvelun tuottaminen yksityisellä sektorilla herättää keskustelua siitä, onko mahdollista alentaa tuotantokustannuksia ilman, että palvelun laatu muuttuu. Toisin sanoen voidaanko todellisia yhteiskunnallisia kustannussäästöjä saavuttaa ulkoistaessa. Tutkielmassa tarkastellaan terveyspalveluita ulkoistavan kunnan näkökulmasta, miten ulkoistaminen vaikuttaa terveyspalveluiden laatuun ja tuotantokustannuksiin. Tutkielman tarkastelutapa on teoreettinen. Tutkielman ensimmäisessä osassa tarkastellaan Holmströmin ja Milgromin (1991) mallin avulla miksi palveluiden laatu voi laskea ulkoistaessa. Holmstömin ja Milgromin malli on päämies-agenttimalli, jossa agentilla on monia eri tehtäviä, ja joista päämies pystyy havaitsemaan vain osan. Mallia voidaan soveltaa terveyspalveluiden ulkoistamiseen siten, että oletetaan, että päämies on kunta ja agentti on terveyspalveluiden tuottaja, joka työskentelee yksityisellä sektorilla. Agentilla oletetaan olevan kaksi tehtävää: alentaa kustannuksia ja tuottaa korkeaa laatua. Koska yrittäjällä on kannustimet alentaa kustannuksia, voi olla optimaalisempaa tuottaa terveyspalvelut julkisella sektorilla Tämä on tilanne silloin, kun kunta ei havaitse palveluiden laatua ja yrittäjälle koituu kustannuksia (haittaa) laatuponnisteluista. Tutkielman toisessa osassa pohditaan Sørensenin ja Knaben (2006) mallin avulla mitkä tekijät vaikuttavat siihen, voidaanko ulkoistamalla vähentää terveyspalveluiden tuotantokustannuksia ilman, että palvelun laatu muuttuu. Mallissa terveyspalvelut voidaan tuottaa joko julkisella sektorilla tai ne voidaan ulkoistaa ja tuottaa yksityisellä sektorilla. Mallissa verrataan yksityisen ja julkisen sektorin terveyspalveluiden tuotannosta syntyviä kustannuksia. Mallissa oletetaan ensin, että vain yksityisen sektorin tuottajalla on kannustin tehdä kustannussäästöponnistuksia. Kustannussäästöponnistukset vähentävät tuotannon laatua. Tästä seuraa, että kunta joutuu valvomaan palvelun laatua enemmän ulkoistaessa. Tämä vähentää ulkoistamisen kannattavuutta. Mallin johtopäätös on, että julkisen sektorin oma tuotanto voi olla kannattavampaa (aiheuttaa matalammat tuotantokustannukset) jos palvelun laadun valvonnan rajakustannukset ovat korkeat ja kustannussäästöponnistusten rajatuotot ovat pieniä. Kun myös julkisen sektorin tuottajalla on kannustin tehdä kustannussäästöponnistuksia, ei julkisen ja yksityisen sektorin tuotantokustannuksissa ole eroa. Tärkeimmät lähteet: HOLMSTRÖM, BENGT – MILGROM, PAUL (1991): Multitask Principal-Agent Ana-lyses: Incentive Contracts, Asset Ownership and Job Design. Journal of Law, Econom-ics and Organization 7 (24-52). KNABE, ANDREAS – SØRENSEN, PETER BIRCH (2006): Outsourcing of Public Service Provision – When Is It More Efficient? Finnish Economic Papers 19 (3-15).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveydenhuolto
terveyspalvelut
kustannukset
ulkoistaminen
kannustimet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record