Vaietut tarinat. Tutkimus yhdeksän lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen kokemuksesta ja selviytymisestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13411
Title: Vaietut tarinat. Tutkimus yhdeksän lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen kokemuksesta ja selviytymisestä
Author: Syrjälä, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-04-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13411
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten kokemuksia hyväksikäytöstä ja hyväksikäytöstä selviytymistä. Lapsuuden aikainen seksuaalinen hyväksikäyttö on yhdistetty lukuisiin aikuisuudessa ilmeneviin psykologisiin ja interpersoonallisiin ongelmiin. Hyväksikäytön negatiiviset vaikutukset vaihtelevat eri uhrien osalta. Jotkut näistä eroavaisuuksista selittyvät tekijöillä, jotka liittyvät suoraan hyväksikäyttökokemukseen. Selviytymisstrategioiden merkitys vaikutusten ilmenemisessä on keskeinen. Selviytymiskeinot voidaan nähdä voimavaroina, joiden avulla lapsi pystyy luomaan sellaisen etäisyyden hyväksikäyttöön, ettei kokemus muodostu ylivoimaiseksi lapsen psyykkiselle ja fyysiselle sietokyvylle. Tutkimuksen aineiston muodostavat yhdeksän lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen omaelämäkertaa. Tässä tutkimuksessa seksuaalisen hyväksikäytön määritelmä on kunkin omaelämäkerran kirjoittajan henkilökohtainen konstruointi asiasta. Kaikkien kirjoittajien osalta hyväksikäyttö täyttää kuitenkin yleisimmin käytetyt seksuaalisen hyväksikäytön määritelmät. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on aineiston laadullinen analyysi. Tutkimuksessa tarkastellaan selviytymisstrategioiden ohella niitä psykologisia prosesseja, jotka saattavat välittää seksuaalisen hyväksikäytön kaukovaikutuksia. On otaksuttu, että erityisesti se tapa, jolla hyväksikäytetyt kognitiivisesti prosessoivat hyväksikäyttökokemustaan,on yhteydessä kaukovaikutuksiin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Finkelhorin ja Brownen (1986) traumageenisten dynamiikkojen malli. Mallissa oletetaan, että seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa traumageenisten dynamiikkojen muodostumiseen. Nämä dynamiikat muuttavat lapsen kognitiivista ja emotionaalista suhtautumista maailmaan ja aiheuttavat trauman vääristämällä lapsen minä-käsitystä, tunne-elämän kapasiteettia ja maailmankuvaa. Tuloksena todetaan, että omaelämäkertojen kirjoittajien kuvaamat seksuaalisen hyväksikäytön kaukovaikutukset tukevat pääpiirteiltään traumageenisten dynamiikkojen mallia. Kaikki traumageeniset dynamiikat; traumatisoitunut seksuaalisuus, petetyksi tulemisen kokemus, voimattomuuden kokemus ja leimautumisen tunne esiintyivät aineistossa. Selviytymisstrategioiden merkitys korostui siinä, miten omaelämäkertojen kirjoittajat olivat käsitelleet ja ratkaisseet seksuaalisen hyväksikäytön moninaisia haittavaikutuksia. Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat omaelämäkertojen lisäksi Finkelhorin toimittama kirja 'A sourcebook on child sexual abuse' ja Child Abuse & Neglect -lehti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: seksuaalinen hyväksikäyttö
psyykkiset vaikutukset
selviytyminen
traumat
elämäkertatutkimus
naiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record