Två perspektiv på fördomsfullhet: Personlighet eller kontakt?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13412
Title: Två perspektiv på fördomsfullhet: Personlighet eller kontakt?
Author: Jansson, Camilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2004-04-02
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/13412
Thesis level: master's thesis
Abstract: Undersökningens design är en internationell jämförelse, en replikation av undersökningar utförda i Förenta Staterna, Tjeckien, Chile, Ungern och Spanien. Materialet för Finlands del samlades in som surveyundersökning våren 2001. Respondenterna bestod av studeranden vid Helsingfors universitet (N = 195). Den totala svarsprocenten var ca. 70 % och materialet analyserades med statistiska metoder. Målet för denna undersökning är dels att utreda om två personlighetsdrag, allmän misstänksamhet och autoritarianism, hör ihop å ena sidan med fördomar mot judar och å andra sidan med fördomar mot romer. Dels undersöks om kontakten med dessa två minoriteter påverkar fördomarna mot dessa minoritetsgrupper. Sambandet mellan personlighet och fördomar mättes med ett test för autoritär personlighet (RWA, Altemeyer 1988) och test för allmän misstänksamhet (Pr/To, Gough, 1951) och test för fördomar (ROMA, Dunbar & Simonova, och SSASI, Selznick & Steinberg 1969). Kontakterna till de två minoritetsgrupperna, mättes med en skala för olika kontaktdimensioner (Tzeng & Jackson 1994). Materialet analyserades med hjälp av hierarkisk regressionsanalys. Både autoritarianism och allmän misstänksamhet förutspådde fördomar i Finland. De viktigaste resultaten i denna undersökning kan sammanfattas på följande sätt: 1) Samplets respondenter förhåller sig mycket olika till de två undersökta minoritetsgrupperna, romerna och judarna. 2) Beträffande de två förklaringsmodellerna, den ena med betoning på personlighet, den andra med betoning på kontakt över gruppgränserna, var det olika faktorer som förklarade fördomarna mot dessa två minoritetsgrupper: kontakten med judar förklarade fördomar mot dem mer än personlighetsskalorna för autoritär personlighet och allmän misstänksamhet. Däremot förklarade autoritarianism fördomar mot romer mer än kontakterna med romer. 3) Könsskillnader i fördomar förekom i hela samplet. Då kontaktens olika dimensioner analyserades enligt kön visade det sig att mäns och kvinnors attityder påverkas av olika dimensioner. De viktigaste källorna: Allport 1954; Duckitt 1992; Dunbar, Simonova 2000; Bachner 1999; Brown 1995; Eysenck 1970; Lazarus 1974; Cattell – Kline 1977; Altemeyer 1988
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kontakthypotesen
personlighet
fördomar
minoritet
majoritet
attityder


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record