"Kill me or protect me": International rhetoric against war rape, and assumptions on women in war rape prevention

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13425
Title: "Kill me or protect me": International rhetoric against war rape, and assumptions on women in war rape prevention
Author: Raatikainen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-06-24
URI: http://hdl.handle.net/10138/13425
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä analysoidaan kansainvälisen sotaraiskausten vastaista retoriikkaa. Tällä retoriikalla tarkoitetaan akateemisia tutkimuksia sekä muita raportteja ja dokumentteja, joilla edistetään sotaraiskausten käsitteitä, teorioita sekä ehkäisemiskeinoja. Tutkielman tarkastelukohteena on tämän retoriikan keskeiset käsitteet, ajatukset ja argumentit sekä niissä ilmenevät oletukset naisista sekä naisten roolista sotaraiskausten ehkäisemisessä. Näitä keskeisiä oletuksia tarkastellaan kriittisesti Inger Skjelsækin kolmen naisia ja sotaraiskauksia käsittelevän teoreettisen lähestymistavan sekä muiden tutkijoiden kehittelemien ja käyttämien feminististen epistemologien valossa. Tämän tutkielman tarkoituksena on vastata kysymykseen, löytyykö sotaraiskausten vastaisesta retoriikasta uusi tai vaihtoehtoinen sekä ei-essentialislinen lähestymistapa naisiin ja sotaraiskausten ehkäisyyn. Analyysin välineeksi valittiin Perelmanin lähestymistapa argumentoinnin tutkimukseen. Analyysin materiaalin muodostavat siihen valitut akateemiset julkaisut, kansainvälisissä organisaatioissa luotettu materiaali sekä muutama kansainvälinen julkilausuma. Analyysi osoittaa, että useat käsitteet ja argumentit dominoivassa retoriikassa voidaan edelleen katsoa perustuvan stereotyyppisinä ja essentialistisen oletuksiin naisten roolista sotaraiskauksissa ja niiden ehkäisemisessä; naiset nähdään passiivisina ja haavoittuvina uhreina, jotka ovat riippuvaisia miesten suojelusta ja joiden toimijuus liitetään automaattisesti rauhaan ja väkivallattomuuteen. Sen sijaan kahden kriittisen lähestysmistavan valossa naisia pidetään kykenevinä ja osittain vastuullisina ehkäisemään sotaraiskauksia henkilökohtaisin sekä kollektiivisia itsepuolustuskeinoin. Tämän suuntauksen keskeiset oletukset voidaan nähdä sekä vaihtoehtoisina ei-essentialistisina että vaihtoehtoisina mutta essentialistisina.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Perelman
sotaraiskaus
retoriikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record