My story is probably a little bit different: Elämä ja akkulturaatio maahanmuuttajien tarinoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13440
Title: My story is probably a little bit different: Elämä ja akkulturaatio maahanmuuttajien tarinoissa
Author: Varjonen, Sirkku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2004-02-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13440
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida tarina-aineiston pohjalta a) kuinka maahanmuuttajat itse jäsentävät ja merkityksellistävät elämäänsä Suomessa ja b) kuinka ja missä määrin tarinoita voidaan tulkita akkulturaatiotutkimuksen perspektiivistä. Akkulturaatio- ja muun maahanmuuttajatutkimuksen lisäksi tarinoita tarkastellaan elämäkertatutkimuksen perspektiivissä, jolloin nojaudutaan myös narratiiviseen tutkimusperinteeseen. Aineistona on tätä tutkimusta varten kerätyt 23 Suomessa asuvan maahanmuuttajan itse tuottamat tarinat, joista viisi on suullisesti kerrottua, loput 18 kirjoitettuja tarinoita. Tarinoissa maahanmuuttajat kertovat omasta elämästään Suomessa. Erilaisia narratiivisia ja sisällönanalyyttisiä menetelmiä yhdistelevän analyysin raportointi jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tarkastellaan lähemmin kuuden maahanmuuttajan tarinaa. Toisessa osassa pohditaan koko aineiston tasolla useissa tarinoissa esille nousseita teemoja ja tarinoita yhdistäneitä piirteitä. Aineistoni tarinoissa maahanmuuttajien elämä Suomessa jäsentyy hyvin monenlaisten erontekojen ja näkökulmien kautta, joista vain osa liittyy suoranaisesti kulttuurien kohtaamiseen. Elämä Suomessa näyttäytyy mm. lukuisien erilaisten uhkien ja mahdollisuuksien valossa, jotka kytkeytyvät esimerkiksi elämänlaatuun, oppimiskokemuksiin, sisäiseen kasvuun tai persoonallisuuden muutoksiin, koulutus- tai työuran etenemiseen, arkisuuteen, epäviihtyisyyden tai vierauden tunteeseen sekä syrjintään liittyviin merkityksiin. Tarinoiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka selkeästi kertoja asettuu nimenomaan maahanmuuttajan asemaan. Monien tarinoiden tulkitsemisessa voidaan hyödyntää esim. Berryn sekä Wardin ja tämän kollegoiden teorioita ja tutkimuksia. Joukossa on kuitenkin yllättäen useita ”arkisiksi” nimeämiäni tarinoita, joissa on vain vähän eksplisiittistä puhetta maahanmuuttajuudesta ja akkulturaatiosta. Näiden tarinoiden ymmärtämiseen akkulturaatioteoriat tarjoavat niukasti apuvälineitä. Maahanmuuttajatutkimuksen osalta tärkeimpinä lähteinä ovat: J. W. Berry kollegoineen (Berry 1990; 1992; 1997; Berry ym. 1992), W. Searle ja C. Ward kollegoineen (Searle ja Ward 1990; Ward 1996; Ward ym. 2001), K. Liebkind (Liebkind 1994; 2001) ja I. Jasinskaja-Lahti kollegoineen (Jasinskaja-Lahti 2000; Jasinskaja-Lahti ja Liebkind 1997; Jasinskaja-Lahti ym. 2002). Elämäkerta- ja narratiivisen tutkimuksen puolelta keskeisimpiä lähteitä ovat L. Huttunen (2002) ja A. Vilkko (1990 ja 1997).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: maahanmuuttajat
akkulturaatio
elämäkerrat
tarinat
narratiivisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record