"Reinikainen och hans vänner" : polisernas sociala bakgrund och sammansättning 1985 och 1995

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13447
Title: "Reinikainen och hans vänner" : polisernas sociala bakgrund och sammansättning 1985 och 1995
Author: Gerkman, Stefan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 1999-09-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/13447
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avhandlingen behandlar polisernas sociala bakgrund och sammansättning åren 1985 och 1995 utgående från ett statistiskt material. Utgående från den longitudinella datafilen som innehåller uppgifter om bland annat ekonomisk verksamhet och boendeförhållanden har Statistikcentralen för denna undersökning framställt två multidimensionella tabeller för åren 1985 respektive 1995. Båda tabellerna innehåller 183 456 celler. I materialet ingår alla sysselsatta i åldern 15-64 år från folkräkningarna år 1985 och 1995. Som variabler ingår personernas kön, ålder, yrke, bostadsort, födelseort samt den socioekonomiska ställningen för hushållats referensperson då personen var 10-14 år. Avhandlingen tillgodogör sig detta material för att ge en beskrivning av poliskåren en gedigen statistisk bakgrund. Innehållet i materialet har möjliggjort olika jämförelser. Ålderstrukturen för poliskåren i Finland har förändrats. Poliserna har blivit äldre dvs. medelåldern har stigit. Medelåldern har stigit mera än vad fallet är för gruppen sysselsatta i hela landet. Detta kan förklaras av att man i rekryteringsprocessen fäster vikt vid tidigare arbetserfarenhet. Kvinnorna är väl representerade bland de sysselsatta i dagens Finland. För polisens del är situationen en annan. De kvinnliga polisernas andel är fortfarande anspråkslös jämfört med deras kolleger i andra yrkesgrupper. De kvinnliga polisernas andel är också relativt blygsam jämfört med t.ex. de kvinnliga polisernas andel i Sverige. Gruppen sysselsatta i åldersgruppen 20-29 år hade en större tendens att vara bosatta på födelseorten än poliserna dvs. de sysselsatta har en större tendens att arbeta i sitt födelselän. Resultaten visar också att det finns fog för påståendet att polisernas tendens att arbeta i sitt födelselän ökar vid stigande ålder trots att det finns variationer länsvis. Situationen varierar också mellan de granskade tidpunkterna. Forskningsresultatet ger vid handen att det finns skillnader mellan polisernas och de sysselsattas socioekonomiska bakgrund i åldersgruppen 20-29 år i hela landet. Vid en granskning av resultaten för år 1985 kan det konsteras att poliserna till enstörre del kommer från familjer där referenspersonen är högre eller lägre tjänstemän än vad är fallet för gruppen sysselsatta totalt. Det kan konstateras att skillnaderna år 1995 minskat något. Polisernas socioekonomiska bakgrund varierar emellertid regionala. Poliserna kommer från regioner dit de i något skede återvänder. Poliserna har sin bakgrund i den medelklass de också som yrkeskår representerar.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: poliisit
sosiaalinen tausta
Suomi
1985-1995


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record