Pankkipalvelujen hinnoittelu kompleksisena tariffina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13463
Title: Pankkipalvelujen hinnoittelu kompleksisena tariffina
Author: Muukkonen, Jukka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-09-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13463
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pankkien tehtäviin kuuluu talletusten vastaanottamisen ja lainojen myöntämisen eli rahoituksen välittämisen lisäksi myös maksuliikenteen hoitaminen. Maksuliikenteen ja raha-asioiden hoitamista varten pankit tarjoavat asiakkailleen pankkipalveluja. Tälläisiä pankkipalveluja ovat esim. laskujen maksu maksupalveluna, konttorissa, maksuautomaatilla, puhelinpalveluna tai internetpalveluna, tiliote, tilisiirrot, valuutanvaihto sekä erilaiset korttipalvelut. Tilinhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvien palvelujen voidaan katsoa olevan välttämättömiä, sillä jokapäiväisten asioiden hoitaminen ilman niitä olisi erittäin hankalaa. Pankkipalveluja ei voida hinnan suhteen vertailla keskenään kuten tavallisia hyödykkeitä ja palveluja. Pankkipalvelut muodostavat palvelupaketteja, joihin sisältyy erityyppisiä osapalveluja ja ominaisuuksia. Tällaisia palvelupaketteja ovat esim. Solo-sopimus Meritassa, OnLine- ja Palvelupaketit Leoniassa sekä Aktia7-sopimus Aktiassa. Palvelupakettien sisältämien ominaisuuksien avulla pankkipalvelupaketteja voidaan vertailla keskenään. Tällä hetkellä Tilastokeskuksessa seurataan pankkipalvelujen hinnanmuutosta yksittäisten pankkipalvelujen hintojen avulla. Tällöin pankkipalvelujen laatuominaisuuksiin liittyvät tekijät jäävät huomioimatta. Parempi vaihtoehto saattaisi olla pankkipalvelujen hinnoittelun tarkastelu kompleksisena tariffina, joka ottaa huomioon myös palveluihin sisältyvissä laatuominaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja kuluttajan sopeutumismekanismin seurauksena tapahtuvan kulutettujen määrien muuttumisen perusajankohdan ja vertailuajankohdan välillä. Näin ollen kompleksisten tariffien avulla voitaisiin vertailla kahden eri ajankohdan ja eri pankkien palvelupaketteja, joihin sisältyy erilaatuisia palveluja. Tutkielmassa on tarkoitus tarkastella pankkipalveluita ja pankkipalvelupaketteja sekä niiden ominaisuuksia kuluttajan näkökulmasta. Pankkitoimintaan myös kuuluvat lainat ja sijoituspalvelut jäävät tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden ei katsota olevan kulutusta vaan varallisuuden muodostusta. Tarkasteluajankohtana on 1990-luku ja nykyhetki. Tutkielmassa lasketaan hyödykeryhmäkohtainen hintaindeksi pankkipalveluille Edgeworthin hintaindeksikaavaan perustuvalla menetelmällä sekä Laspeyresin ja Paaschen hintaindeksikaavoihin perustuvilla menetelmillä. Edgeworthin hintaindeksikaavaan perustuva menetelmä ottaa huomioon kuluttajan sopeutumismekanismin seurauksena tapahtuvan kulutettujen määrien muuttumisen perusajankohdan ja vertailuajankohdan välillä. Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, kuinka pankkipalvelut ja niistä muodostuvat palvelupaketit eroavat tavallisista hyödykkeistä ja palveluista, kuinka pankkipalveluihin sisältyvät ominaisuudet ovat kuvattavissa ja määriteltävissä kuluttajan näkökulmasta katsottuna sekä kuinka kompleksisten tariffien idea soveltuu pankkipalvelujen hinnanmuutoksen tarkasteluun. Varsinainen tutkimusongelma on: Kuinka voidaan vertailla keskenään kahden eri vuoden hinnoittelutariffeja?
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pankkipalvelut - hintaindeksit
kompleksiset tariffit
palvelupaketit - sopeutuminen - kuluttajat
Subject (ysa): hinnoittelu
palvelut
pankit
Suomi
1990-luku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record