Optioteorian hyödyntäminen venture capital -sijoitusten evaluoinnissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13475
Title: Optioteorian hyödyntäminen venture capital -sijoitusten evaluoinnissa
Author: Vesala, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13475
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan optioteorian soveltamista ns. venture capital -yhtiöiden tekemien sijoitusten evaluointiin. Koska venture capital -toiminta on pääsääntöisesti tietopainotteisten, pienten- ja keskisuurten teknologiayritysten rahoitusta oman pääoman ehdoin, kohdeyritysten tulevaisuuden kasvuodotuksilla on merkittävä osuus venture capital -sijoitusten arvon määräytymisessä. Kasvumahdollisuudet - ym. liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja joustavuudet - voidaan ymmärtää reaalioptioina, joiden arvoa perinteinen, nettonykyarvolaskelmiin perustuva investointiteoria ei kykene kyllin hyvin huomioimaan. Tämän tutkielman tärkeimpänä tehtävänä onkin tarkastella, miten erilaisia optiohinnoittelumalleja hyödyntämällä voidaan reaalioptioiden arvo sisällyttää venture capital -yhtiöiden tekemien investointien arvonmäärityksiin. Erityisen keskeistä on ymmärtää venture capital -toiminnalle tyypillisen rahoituksen vaiheistuksen merkitys sijoitusten optioarvolle. Vaiheistamalla antamaansa rahoitusta venture capital -yhtiö tulee samalla luoneeksi säännöllisin väliajoin erääntyviä optioita vetäytyä rahoitettavasta projektista. Tutkielmassa käytettyjen esimerkkien avulla havaitaan näiden 'luopumisoptioiden' (option to abandon) lisäävän venture capital -sijoitusten arvoa rajoittamalla mahdollisesti realisoituvia tappioita. Toisaalta yksittäiset rahoitusvaiheet voidaan tulkita optioksi olla mukana rahoittamassa kohdeyritystä vielä myöhemmilläkin rahoituskierroksilla. Tällöin alkuperäinen venture capital -sijoitus on maksu 'yhdistelmäoptiosta' (compound option), joka koostuu peräkkäisistä oikeuksista (mutta ei velvollisuuksista) investoida kohdeyritykseen ja jossa edellisen sijoitusmahdollisuuden toteutus on seuraavan rahoituskierroksen välttämätön edellytys. Monien optiohinnoitellumallien luotettavaa soveltamista kuitenkin rajoittaa sekä venture capital -yhtiön että kohdeyrityksen kyky vaikuttaa investoinnin optioarvon määrääviin tekijöihin. Rahoittajan ja yrittäjän välinen epäsymmetrinen informaatio syventää tätä ongelmaa lisäämällä yrityskohtaista riskiä, jonka huomioiminen perinteisissä optiomalleissa on hankalaa. Tutkielmassa kuitenkin osoitetaan, että vaihdettavien arvopapereiden (convertible securities) käyttö venture capital -rahoituksessa lievittää epäsymmetrisen informaation potentiaalisesti aiheuttamia ongelmia ja kannustaa eri osapuolia yrityksen arvon kannalta optimaaliseen toimintaan. Vaihdettavat arvopaperit myös osaltaan vahvistavat venture capital -sijotusten optioluonnetta suojaamalla rahoittajaa entistä tehokkaammin tappioriskiltä. Koska optioteoria tarjoaa selviä implikaatioita rationaaliselle venture capital -sijoittamiselle, voidaan myös venture capital -markkinoiden kehittyneisyyttä arvioida optioteorian 'opetusten' valossa. Tämän pro gradu -työn lopussa onkin näistä lähtökohdista käsin vertailtu amerikkalaisia ja eurooppalaisia venture capital -markkinoita sekä koetettu löytää selityksiä toimialan kehittymättömyydelle Euroopassa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sijoitukset - arviointi
venture capital - pääomarahoitus
reaalioptiot
optiohinnoittelumallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record