Reform och åtstramning i Finland : en studie i ”cutback management”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272733
Title: Reform och åtstramning i Finland : en studie i ”cutback management”
Author: Brantberg, Jussi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272733
http://hdl.handle.net/10138/135267
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Den finansiella krisen som slog till åren 2007-2008 hade sitt ursprung i Förenta Staterna, där bankverksamheten och övervakningen varit bristfällig i flera avseenden. Som ett resultat av finansiell globalisering, blev krisen global och spred sig även till Finland med negativa ekonomiska konsekvenser. Situationen i sig har gett upphov till att reform och diverse nedskärningar i den offentliga sektorn framstått som populära lösningar. Denna avhandling analyserar reformpolitik i den offentliga sektorn under recessionen. Teoretiskt bygger avhandlingen på Christopher Pollits modell för cutback management som har sin grund i tre olika strategier för offentlig reform under ekonomiska nedgångar. Syftet är att analysera förhållandet mellan de åtgärder regeringen gjort och former för cutback management. Genom att analysera motiveringen i äldre budgetpropositioner granskas ifall effektivitetspolitiken skiljer sig märkvärt i låg- och högkonjunktur. Forskningsresultatet tyder på att de effektivitetsåtgärder som implementerats under eller strax efter recessionen, i varierande grad innefattar former av cutback management. Flera reformprojekt kan konkret definieras som ren cutback management. Däremot förblir vissa reformåtgärder diffusa, huruvida de är cutback management eller en åtgärd från en bredare repertoar av effektivitetsinstrument inom New Public Management doktrinen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record