Julkisen ostotarjouksen suojaaminen ja kohdeyhtiön hallituksen fidusiaariset velvollisuudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063146
Title: Julkisen ostotarjouksen suojaaminen ja kohdeyhtiön hallituksen fidusiaariset velvollisuudet
Author: Kuusimäki, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063146
http://hdl.handle.net/10138/135348
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Tutkielmani käsittelee suomalaisen ja angloamerikkalaisen käytännön pohjalta keskeisimpiä julkisen ostotarjouksen suojamekanismeja ja niiden käyttöä Suomessa erityisesti kohdeyhtiön hallituksen fidusiaaristen velvollisuuksien näkökulmasta. Suomessa vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen menestymistä pyritään usein turvaamaan erilaisin sopimusjärjestelyin, jollei kyse ole konserninsisäisestä transaktiosta. Keskeisimmät suojamekanismit sisältyvät kohdeyhtiön hallituksen ja tarjouksen tekijän välisiin yhdistymissopimuksiin, joihin on viimeisten yhdentoista vuoden aikana käytännössä aina sisällytetty jonkinasteinen kielto olla neuvottelematta kilpailevista tarjouksista. Tämän lisäksi niissä on yleensä asetettu kohdeyhtiön hallitukselle tarkat ehdot, joiden on täytyttävä, jotta se voi muuttaa AML:n mukaisen osakkeenomistajille annettavan lausuntonsa sisältöä. Ostotarjouksen suojajärjestelyihin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia etenkin kohdeyhtiön hallituksen näkökulmasta. Ollakseen tehokkaita ostajan kannalta niiden tulee lähtökohtaisesti rajoittaa kohdeyhtiön hallituksen vapautta hankkia parempia tarjouksia tai tehdä muutoin yhteistyötä kilpailevien ostajaehdokkaiden kanssa. Ostotarjouksen suojajärjestelyt ovatkin siksi sanamuotojensa puolesta usein ristiriidassa kohdeyhtiön hallituksen OYL:n mukaisten fidusiaaristen velvollisuuksien kanssa. Tämän takia lähes jokaiseen yhdistymissopimukseen on sisällytetty fiduciary out -ehtoja, joiden nojalla hallitus voi vetäytyä suojajärjestelyjen noudattamisesta rikkomatta yhdistymissopimusta. Täyttääkseen tehtävänsä fiduciary outit tulisi laatia mahdollisimman kattaviksi, jotta ne myös käytännössä antaisivat hallitukselle riittävästi liikkumavaraa. Tällöin ne tosin ostajan näkökulmasta vähentävät tarjouksen suojamekanismien tehokkuutta ja voivat tehdä näistä käytännössä jopa täysin merkityksettömiä. Käytännössä yhdistymissopimusten ja niiden sisältämien suojamekanismien tehokkuus Suomessa perustuu pitkälti siihen, että niiden asianmukaisuutta harvoin kyseenalaistetaan. Voidaan mielestäni perustellusti kysyä, ovatko ostotarjouksen suojaamisella saavutetut vaikutukset tarpeellisia ja objektiivisesti tarkastellen hyväksyttäviä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record