Saamisten menetykset elinkeinotulon verotuksessa : erityisesti EVL 16 §:n 7 kohdan vähennyskelpoisuuden rajoituksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063147
Title: Saamisten menetykset elinkeinotulon verotuksessa : erityisesti EVL 16 §:n 7 kohdan vähennyskelpoisuuden rajoituksesta
Author: Yliselä, Samu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063147
http://hdl.handle.net/10138/135349
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Verolain tarkoittamat menetykset liittyvät usein tilanteeseen, jossa yrityksen asiakas tai velallinen jättää suorittamatta velvollisuutensa, kuten kauppahinnan tai velanmaksun, yritykselle. Menetysten verokohtelusta on vuosien kuluessa puhuttu ja kirjoitettu paljon, ja aihetta kohtaan esitetty kiinnostus seuraa tavallisesti talouden suhdanteita. Talouden ollessa taantumassa kiinnostus yleensä lisääntyy. Kansainvälisestä kehityksestä johtuen vuoden 2005 verouudistuksessa elinkeinoverolakiin otettiin uudet säännökset koskien käyttöomaisuusosakkeiden verovapaita luovutuksia. Symmetriasyistä ja veronkierron ehkäisemiseksi verovapaisiin osakeluovutuksiin liittyen elinkeinoverolakiin otettiin myös uusi säännös, joka rajoittaa konserniyhtiöiden välisten muiden saamisten kuin myyntisaamisten vähennyskelpoisuutta. Rajoituksista säädetään EVL:n 16 §:n 7 kohdassa. Säännös rajoittaa muiden saamisten kuin myyntisaamisten vähennyskelpoisuutta tilanteessa, jossa velkojayhtiö omistaa velallisyhtiöstä yksin tai yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa vähintään 10 prosenttia. Säännökseen liittyen voi syntyä monia erilaisia tilanteita, joihin ei säännöksen sanamuodosta saada suoraa vastausta siihen, kuinka näihin tilanteisiin tulisi tuloverotuksessa suhtautua. Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin selvittää, millä tavoin saamisten menetyksiin on suhtauduttu elinkeinoverolaissa lain säätämisestä lähtien aina tähän päivään saakka. Varsinaisena tutkimusongelmana on kuitenkin vuoden 2005 verouudistuksessa säädetty EVL 16 §:n 7 kohta. Tarkoituksena on selvittää mainitun lainkohdan soveltamisalaan kuuluvat tilanteet sekä se, minkälaiset saamiset kuuluvat vähennyskelvottomuuden piiriin sekä määritellä saamiset, jotka ovat vähennyskelpoisia etuyhteydestä huolimatta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record