Teatterikriitikot kenttien kielipelissä : Bourdieulainen tulkinta suomalaista teatterikritiikkiä koskevasta muutospuheesta 1983 - 2003

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9116-2
Title: Teatterikriitikot kenttien kielipelissä : Bourdieulainen tulkinta suomalaista teatterikritiikkiä koskevasta muutospuheesta 1983 - 2003
Author: Linkala, Minna-Kristiina Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-08-09
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9116-2
http://hdl.handle.net/10138/135447
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: ABSTRACT In this doctoral thesis Finnish theatre criticism and its writers are examined during the period of twenty years; the focus of the dissertation is alteration in the theatre criticism. The background material of the thesis comprises fifteen theatre criticisms published in five Finnish daily newspapers (Helsingin Sanomat, Kaleva, Kansan Uutiset, Aamulehti and Hufvudstadsbladet) in the years 1983, 1993 and 2003. The primary material of the study is dual consisting of sixteen theme interviews made in the years 2004, 2005, 2006 and 2009 with the Finnish theatre critics who have written their criticism in popular publicity (popular mass media) and secondly 185 editorials of the Finnish theatre magazine Teatteri published in elite publicity (for the theatre-interested-people) during the years 1983 - 2003. In the study qualitative methods are applied. The theatre criticisms are described and interpreted by using the method of content analysis and classical pattern of the criticism. Further, the interviews of the critics and the editorials of the theatre magazine are examined by using the method of thematic text analysis and with help of the concepts of Pierre Bourdieu. The study belongs to the field of communication studies focusing on cultural journalism and mass communication. The centre of the period enquired is the year of 1993 when Finland experienced a deep recession. The year 1993 is regarded as a clear landmark in the alteration of theatre criticism in both economic and social sense. The analysis demonstrates that the contents of theatre criticism have been changed during the period inquired: theatre criticisms have been shortened and their literary style has been changed towards journalistic writing style. Similarly, public discussion around theatre in popular publicity has been reduced or even disappeared. In Bourdieu´s concepts,the contents of theatre criticism have mostly been influenced by the field of the economy although its influence has not been apparent. The financial difficulties of the media companies have leaded up to a situation in which theatre critics are forced to be satisfied with scantier criticism than earlier.TIIVISTELMÄ Väitöskirjassa tarkastellaan muutoksen näkökulmasta suomalaista teatterikritiikkiä ja sen tekijöitä kahdenkymmenen vuoden aikahaarukassa. Työn tausta-aineistona ovat viidestä suomalaisesta päivälehdestä (Helsingin Sanomat, Kaleva, Kansan Uutiset, Aamulehti ja Hufvudstadsbladet) poimitut viisitoista teatterikritiikkiä vuosilta 1983, 1993 ja 2003. Tutkimuksen pääaineiston muodostavat vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2009 tehdyt kuusitoista, populaarijulkisuudessa kirjoittaneen suomalaisen teatterikriitikon teemahaastattelua sekä eliittijulkisuuden alueella ilmestyvän Teatteri-lehden pääkirjoitukset (185 kpl) vuosilta 1983 - 2003. Työssä sovelletaan laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkittuja teatterikritiikkejä kuvataan ja tulkitaan sisällönanalyysin sekä kirjallisuustieteellisen klassisen kritiikin kaavan avulla. Tehtyjä teatterikriitikkohaastatteluja sekä Teatteri-lehden pääkirjoituksia tarkastellaan temaattisen tekstianalyysin keinoin ja sosiologi Pierre Bourdieun teoreettista käsitteistöä hyödyntäen. Työ on kulttuurijournalismin ja joukkoviestinnän tutkimusta sijoittuen viestinnän alaan. Tarkasteltavan ajanjakson keskiössä on lamavuosi 1993, joka taloudellisessa ja yleisyhteiskunnallisessa mielessä on asetettu tutkimusjaksossa selväksi rajapyykiksi tai käännekohdaksi teatterikritiikkien kirjoittamisessa tapahtunutta muutosta tarkasteltaessa. Analyysi osoittaa teatterikritiikin ilmisisällön muuttuneen tutkitulla ajanjaksolla: teatterikritiikit ovat lyhentyneet ja niiden kirjallinen tyyli on muuttunut journalistisemmaksi. Samoin yleisen, yhteiskunnassa käytävän teatterikeskustelun populaarijulkisuudessa voidaan sanoa merkittävästi supistuneen tai jopa hävinneen kokonaan. Eniten teatterikritiikkien sisältöön on vaikuttanut Bourdieun nimeämä talouden kenttä, joskin sen vaikutus on ollut piiloista. Lehtiyritysten taloudelliset vaikeudet ovat johtaneet siihen, että teatterikriitikoiden täytyy kritiikeissään tyytyä aikaisempaa huomattavasti niukempaan kirjalliseen ilmaisuun.
Subject: viestintä
teatteri
kritiikki
teatterikritiikki
lehdistö
media
Bourdieu, Pierre
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Teatteri.pdf 1.212Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record