Bioekonominen malli lypsykarjan jalostustavoitteiden arvioinnissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212245
Title: Bioekonominen malli lypsykarjan jalostustavoitteiden arvioinnissa
Alternative title: Using of bioeconomical model in evaluating breeding goals of Finnish dairy cattle
Author: Sampolahti, Sani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212245
http://hdl.handle.net/10138/135553
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: In this study the economic values for the breeding goal traits for Finnish Ayrshire cattle were determined by the bioeconomical model. Additionally, the economic value was determined for a new trait, feed efficiency, which was modelled as residual feed intake (RFI). Feed efficiency was added to breeding goals because of intrest in reduction of harmful environmental effects of dairy cattle production. The effect of increasing feed costs on the economic weights was also studied. Economic values were determined by the program ECOWEIGHT. The bioeconomical model included 21 traits, which can be divided a few categories: milk production traits, growth and carcass traits and functional traits (calving difficulty, stillbirth, calf mortality in the rearing period, fertility traits, productive lifetime of cows, incidence of clinical mastitis, somatic cell score (SCS) and residual feed intake (RFI)). Economic values and standardized economic weights were defined for the traits. Profitability of the milk production was negative (?13,3%), when the subsidies were not included in the calculations. Adding RFI didn’t have any effect on the economic values of the other traits and it didn’t change the order of the traits in standardized economical weight. The marginal economic values for RFI of cows and heifers were ?55,8 and ?24,9 €/kg/d, respectively. The highest relative economic weights was found for 305-d milk (36%), protein (14%), fat (9%), mature weight (7%) and calving interval (5%). Relative economic weights for RFI of cows and heifers were 4,6% and 1,5%, respectively. An increase in the feeding costs (10, 30 and 50%) changed the order of the traits in standardized economical weights. The weights of milk production traits were decreased and the weights of growth traits, RFI and calving interval were increased. RFI of cows was the fifth important trait when feeding costs increased 30%. According to the results of this study would be beneficial, especially if the relative im-portance of feed efficiency will increase in the future due to increasing feed costs or in-creasing requirements to mitigate the environmental impact of milk production. However, more research will be needed before adding RFI to the breeding goals.Tutkimuksessa määritettiin suomalaisen ayrshire-populaation jalostettaville ominaisuuksille taloudelliset arvot bioekonomisen mallin perusteella. Uutena ominaisuutena malliin lisättiin rehuhyötysuhde, joka mallinnettiin residuaalisena syöntinä (RFI, residual feed intake), koska ollaan kiinnostuneita maidontuotannon haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka mahdollinen rehukustannuksen nousu tulevaisuudessa vaikuttaa taloudellisiin arvoihin. Jalostettavien ominaisuuksien taloudelliset arvot määritettiin ECOWEIGHT-ohjelmistolla. Bioekonominen malli sisälsi yhteensä 21 eri ominaisuutta: maidontuotanto-ominaisuudet, kasvu- ja teurasominaisuudet, sekä muita ominaisuuksia: poikimavaikeus, hedelmällisyys, vasikkakuolleisuus, kestävyys, soluluku, utareterveys ja residuaalinen syönti (RFI). Ominaisuuksille määritettiin marginaaliset taloudelliset arvot sekä suhteelliset taloudelliset painokertoimet. Tutkimuksen tulosten perusteella tuotannon kannattavuus oli negatiivinen (?13,3 %), kun tuotantotuet jätettiin huomioimatta. RFI:n lisääminen taloudellisiin arvoihin ei muuttanut muiden ominaisuuksien taloudellisia arvoja, eikä sillä ollut vaikutusta ominaisuuksien suhteellisissa painoarvoissa ominaisuuksien keskinäiseen järjestykseen. RFI:n marginaaliset taloudelliset arvot olivat ?55,8 €/kg/pv (lehmät) ja ?24,9 €/kg/pv (hiehot). Suhteellisissa taloudellisissa painokertoimissa suurimmat arvot sai 305 pv:n maitotuotos (36 %), valkuainen (14 %), rasva (9 %), aikuispaino (7 %) ja poikimaväli (5 %). RFI:n painokertoimet olivat 4,6 % (lehmät) ja 1,5 % (hiehot). Rehukustannuksen nousu (10, 30 ja 50 %) muutti ominaisuuksien keskinäisiä suhteita suhteellisissa taloudellisissa painokertoimissa. Maidontuotanto-ominaisuuksien painoarvot pienenivät ja kasvuominaisuuksien, RFI:n ja poikimavälin painoarvot suurenivat. Lehmien RFI kasvoi rehukustannuksen noustessa 30 % viidenneksi merkittävimmäksi ominaisuudeksi poikimavälin ja kestävyyden ohi. Näiden tulosten perusteella voisi ehdottaa RFI:n lisäämistä jalostustavoitteisiin, etenkin jos tulevaisuudessa annetaan enemmän painoarvoa tuotannon ympäristövaikutuksille tai jos rehukustannus tulee nousemaan merkittävästi. RFI:stä kaivattaisiin kuitenkin vielä lisätutkimusta ennen sen lisäämistä jalostustavoitteisiin.
Subject: dairy cattle
economic value
residual feed intake
feed cost
lypsykarja
taloudellinen arvo
rehuhyötysuhde
rehukustannus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SaniS_maisterintutkielma.pdf 585.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record