Talking about food does not appease hunger : Phrases on hunger in Chan (Zen) Buddhist texts

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0058-0
Title: Talking about food does not appease hunger : Phrases on hunger in Chan (Zen) Buddhist texts
Author: Niemi, Anu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Itä. Aasian tutkimus
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-09-20
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0058-0
http://hdl.handle.net/10138/135713
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Chinese Buddhist texts contain expressions that deal with metaphorical hunger. These phrases appear at different times and in different contexts, beginning with Indian sutras that were translated into Chinese, and ending with Classical Chan (Jap. Zen) Buddhist texts. Each context is new, and one can understand the different expressions in different ways. Some expressions can be understood in the same way despite the context, and others have to be understood differently, depending on the context. At the outset of the study is a group of sayings the content of which is metaphorical hunger. These sayings are followed by an inquiry where a total of 132 textual extracts are examined. Most of these excerpts are translated into English for the first time here. Typical Chan Buddhist research proceeds from whole texts to smaller units, translating the whole and acknowledging the small. In the present work, however, we proceed from small components towards bigger ensembles. We analyze the sayings and expressions of hunger thematics and then place them on the map of Chinese Buddhist philosophy. Here, we concentrate on the contextual, on each and every saying, phrase, doctrinal expressions and quotation: they all refer to something greater. This is revealed when we sieve through the textual material. Three sayings in particular are examined more thoroughly. “Talking about food does not pease hunger” is a phrase that appears in different contexts and can be understood differently throughout history according to the context. One can detect a development in how the phrase is read throughout Chan Buddhist history: in the first texts it was quoted in order to express the empty nature of concepts and words; in the final texts it was quoted to express the importance of realization. “Eating food, wearing clothes”, the paper argues, appears in three different contexts, the philosophical notions of which are well known from classical Chinese texts: when practicing gongan 公安; as representing “ordinary mind” (pingchang xin 平常心) and when describing non-action, wuwei 無為. “Eating food, wearing clothes” means the same thing in all of these excerpts: it is by no means a metaphorical expression. One can see the three contexts representing three different practice stages, starting from meditative practice (of gongan), continuing with the early stages of enlightenment and ending at the stage where all practice is eliminated. Finally, “eating when hungry” is a phrase that concludes the examination. This is an expression that appears unchanged throughout classical Chan texts. Compared with the “eating food, wearing clothes,” here the saying is used to describe the developed state of mind of a Chan teacher, where the practices are not only eliminated but where the senses re-emerge.Kiinanbuddhalaisissa teksteissä esiintyy erilaisia metaforiseen nälkään liittyviä sanontoja. Sanonnat ovat eri ajoilta ja eri asiayhteyksistä, kiinaan käännetyistä intialaisista suutrista klassisen chan- (jap. zen) buddhalaisuuden teksteihin. Jokainen konteksti on uusi, eri sanonnat voidaan ymmärtää eri tavoin. On olemassa sanontoja, jotka ymmärretään samalla lailla yhteydestä riippumatta, ja on olemassa sanontoja, jotka ymmärretään eri tavoin yhteydestä riippuen. Tutkimuksen aluksi tarkastellaan ryhmää chan-buddhalaisuudesta tuttuja fraaseja, joiden sisältö käsittelee nälkää. Näistä alkaa kaikkiaan 132 tekstiotteen tutkimus. Otteista suurin osa käännetään tässä työssä ensimmäistä kertaa englanniksi. Chan-buddhalaisuutta on yleensä tutkittu kokonaistekstien kautta. Tässä tutkimuksessa edetään kuitenkin pienistä osa-alueista suurempiin kokonaisuuksiin. Chan-buddhalainen ajattelutapa avautuu aivan eri tavoin, kun keskitytään nälkä-teemaisiin sanontoihin ja ilmaisuihin kokonaisten tekstien sijaan. Tässä tarkastellaan sanontoja yhteyksien kautta. Jokainen sanonta ja opillinen käsite ja lainaus viittaa suurempaan kokonaisuuteen, joka paljastuu yksityiskohtaisten käännösten myötä. Kolmea sanontaa tutkitaan muita tarkemmin. Ruoasta puhumalla nälkä ei lähde on tarkoittanut Chan-historian eri aikakausina ja eri yhteyksissä hyvinkin erilaisia asioita. Varhaisimmissa teksteissä sanontaa on käytetty ilmaisemaan käsitteiden ja sanojen tyhjä luonne. Uusimmissa teksteissä sanonnan avulla on kuvattu valaistumisen tärkeyttä. Syödä ruokaa ja pukea vaatteet on ymmärretty kolmen eri asiayhteyden kautta. Ne viittaavat klassisesta kiinanbuddhalaisuudesta tutuksi tulleisiin käsitteisiin: sanontaa käytetään kuvailemaan gongan harjoitusta; edustamaan tavallisen mielen filosofiaa; sekä kuvailemaan ei-tekemistä. Näiden kolmen voidaan nähdä tarkoittavan buddhalaisen harjoituksen kolmea eri vaihetta. Ensiksi gongan-nimistä mietiskelyharjoitusta, sitten valaistumisen varhaisvaiheita ja lopuksi kaiken harjoituksen päättymistä. Syödä ruokaa, pukea vaatteet on tutkituissa otteissa tarkoittanut aina samaa eikä näin ollen ole mielikuva. Syödä kun on nälkä on esiintynyt tulkinnaltaan muuttumattomana kautta klassisen chanin tekstien. Sitä voidaan verrata syödä ruokaa, pukea vaatteet sanontaan, jota on käytetty muuttumattomana kuvaamaan klassisen ajan chan opettajan mielentilaa.
Subject: itä Aasian tutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
talkinga.pdf 1.274Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record