Elämää yössä : poliittiset vangit Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 1918-1926.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13576
Title: Elämää yössä : poliittiset vangit Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 1918-1926.
Author: Häikiö, Rae
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2008-05-12
URI: http://hdl.handle.net/10138/13576
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomen sisällissodassa vangitut punavangit sijoitettiin kesällä 1918 sotavankilaitoksen hallinnoimille vankileireille odottamaan valtiorikosoikeudenkäyntejä. Osa vangeista vapautettiin jo kesän 1918 aikana, mutta osalle langetettiin usean vuoden pituisia vankeusrangaistuksia valtio- ja maapetoksesta. Poliittisesta rikoksesta tuomittuja vankeja sijoitettiin kärsimään rangaistustaan muun muassa tätä tarkoitusta varten perustettuun Tammisaaren pakkotyölaitokseen, joka toimi vuoteen 1940 saakka ja jonne sijoitettiin koko tämän ajan poliittisin perustein vankeuteen tuomittuja vasemmistolaisia. Vuosien saatossa Tammisaaren pakkotyölaitos sai legendaarisen maineen "Tammisaaren akatemiana", jossa suomalaiset vasemmistolaiset kouliintuivat poliittiseen toimintaan. Tutkielmassani olen vertaillut viranomaislähteiden eli Tammisaaren sotavankileirin - pakkotyölaitoksen arkiston ja vankien muistelmien antamaa kuvaa vankilan arjesta ja vankien oloista vuodesta 1918 vuoteen 1926. Tutkielma rakentuu kahden ison teeman ympärille: miten poliittisia vankeja kohdeltiin ja pystyivätkö poliittiset vangit vaikuttamaan omiin oloihinsa sekä jatkoivatko poliittiset vangit luokkataisteluaan vankilassa ja jos jatkoivat, miten se ilmeni. Tutkimustulokset osoittavat, että Tammisaaren pakkotyölaitoksella noudatettiin vankeinhoitohallituksen antamia ohjeita vankien kohtelusta ja vankien erillisoikeuksista. Vankilaviranomaiset eivät syyllistyneet enää kesän 1918 jälkeen vankien mielivaltaiseen kohteluun ja poliittiset vangit pystyivät myös vaikuttamaan jonkin verran oloihinsa pakkotyölaitoksella. Vankien ja vankilaviranomaisten väliset suhteet olivat kaikesta huolimatta epäilemättä pitkään kesän 1918 jälkeen tulehtuneet. Tammisaaren pakkotyölaitoksen poliittiset vangit järjestäytyivät vuonna 1920 neuvostomallin mukaan. Vankiorganisaation toimintaa voidaan pitää yhtenä luokkataistelun muotona. Vankien organisoitua vastarintatoimintaa vankilaviranomaisten vastaisessa taistelussa ohjasi kolmihenkinen pääneuvosto, jonka päätöksiä toteuttivat ja veivät eteenpäin asuinkasarmeissa toimineiden kasarmineuvostojen ja työpaikkojen työpaikkaneuvostojen jäsenet. Vankien vastarintatoiminnan näkyvin muoto oli työtehon alentaminen. Vuonna 1922 vankien toimintaa alkoi johtaa radikaalimpi, kommunistinen vankiaines, joka alkoi aikaisempaa enemmän painostaa vastarintatoimintaan vastahakoisesti suhtautuneita vankeja. Neuvoston ohjeiden vastaisesti toimineita vankeja saatettiin toveripiiristä erottamisen lisäksi myös uhkailla ja pahoinpidellä. Vankiorganisaatio huolehti myös vankien ideologisesta kouluttamisesta tarkoituksenaan valmistaa vankeja poliittiseen toimintaan vapauduttuaan vankilasta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Suomi
1920-luku
poliitiset vangit
pakkotyö
Tammisaaren pakkotyölaitos
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record