Nukkuminen keski-ikäisten naisten kuvaamana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13600
Title: Nukkuminen keski-ikäisten naisten kuvaamana
Author: Mikkola, Maarit
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2003-09-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13600
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata keski-ikäisten naisten nukkumisen kokemuksia, miten kokemuksia tehdään ymmärrettäviksi ja miten niihin suhtaudutaan. Nukkuminen ei ole vain biologinen tapahtuma, vaan konteksti määrää, missä, milloin ja miten ihmiset nukkuvat. Tavoitteena on tarkastella, miten konteksti muokkaa naisten nukkumista. Kontekstin aiheuttamat heräilyt eivät kuitenkaan välttämättä ole unihäiriöitä, vaan ne voivat kuulua osaksi hyvää ja tavallista nukkumista. Tutkijoiden raportoima unihäiriöiden lisääntyminen keski-ikäisillä naisilla saattaa olla seurausta lääketieteellistymisestä, kun unihäiriöitä määritellään yhä helpommin. Naisten oma suhtautuminen nukkumiseensa kertoo enemmän nukkumisesta kuin ulkopuolinen nukkumisen määrittely hyväksi tai huonoksi, normaaliksi tai unihäiriöiseksi. Tarkoituksena on saada naisten oma ääni kuuluviin ja sen avulla tarkastella, millaista nukkuminen on, ja miten se suhteutuu unihäiriöihin. Naisten nukkumisesta ja sitä muokkaavasta kontekstista saatiin tietoa keräämällä kymmenen nukkumispäiväkirjaa ja haastattelemalla kymmentä naista. Jotkut naisista osallistuivat sekä haastatteluun että pitivät päiväkirjaa. Yhteensä tutkimushenkilöitä oli 15. Puheita ja kirjoituksia tarkasteltiin naisten tekeminä tulkintoina nukkumisestaan eikä objektiivisina tapahtumina. Konstruktivistisen käsityksen mukaan ihmiset rakentavat itse merkityksiä kokemuksilleen, eikä puheiden voida olettaa heijastavan todellisuutta sellaisenaan. Aineiston analyysissa käytettiin apuna Straussin ja Corbinin (1990) aineistolähtöistä teoriaa. Naiset tekivät nukkumistaan ymmärrettäväksi vertailujen avulla. He vertailivat erilaisia nukkumisen konteksteja ja myös arvioivat samalla nukkumistaan. Nukkumiseen vaikuttivat erilaiset kontekstitekijät, kuten mies, lapset, huolet ja työ. Ne eivät kuitenkaan välttämättä häirinneet nukkumista, sillä niiden aiheuttamat rajoitteet koettiin ja arvioitiin vertailujen takia suhteellisina. Nukkuminen ei ollut rajoittunutta itsessään vaan suhteessa vertailtuun kontekstiin. Lisäksi naiset suhtautuivat nukkumiseensa myönteisesti ja olivat siihen tyytyväisiä. Nukkumista ei täten voi väittää unihäiriöiseksi. Nukkuminen ei ollut naisten kuvauksissa yhdenlaista vaan vaihteli vertailukohteen mukaan. Unihäiriötutkimuksissa tulisikin ottaa huomioon, minkälaista vertailukohdetta ne ja kulttuuri implisiittisesti tutkimushenkilöilleen tarjoavat. Jos unihäiriöksi määritellään jo muutamat heräilyt, jää hyvän nukkumisen saavuttaminen lähes mahdottomaksi. Nukkumisen suhteuttaminen tällaiseen hyvin nukkumisen määritelmään voi johtaa siihen, että yhä useammat ihmiset ilmoittavat kärsivänsä unihäiriöistä, ja nukkumisen lääketieteellistyminen on käynnissä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: unihäiriöt
lääketieteellistyminen
uni
keski-ikä
naiset
unihäiriöt - konteksti - vertailu - tyytyväisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record