Arvokasta opetussuunnitelmakeskustelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014093044986
Title: Arvokasta opetussuunnitelmakeskustelua
Author: Rikabi-Sukkari, Leila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014093044986
http://hdl.handle.net/10138/136013
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The Finnish national core curriculum for basic education is currently being renewed at the National Board of Education and the new curriculum will be implemented in August 2016. A curriculum defines the value basis and aims of teaching as well as the core contents to be taught. A curriculum is closely bound to its surrounding society reflecting its prevailing values, customs and traditions. Therefore, in order to renew the curriculum, it is essential to understand the societal changes and values recognized as important in the society. The drafts of the new curriculum were posted for the first time on the website of the National Board of Education for public commentary. This research examined what the feedback of the new curriculum draft was like; what themes did the commentators hold important concerning the curriculum and education in present and in the future? The research data consisted of 963 comments that were posted on the webpage of the National Board of Education regarding the draft of the general part of the new curriculum. The feedback form was open for 17 days in November and December 2012. The qualitative data analysis was done by coding with the help of Atlas.ti software. The comments discussed several issues regarding the Finnish school, its mission and the appreciations of the commentators. As a result, four major themes were found: 1) equality in education; 2) the use of authentic learning environments and multi-professional collaboration with surrounding community; 3) the role of Finnish cultural heritage and religious education and 4) sustainable development and global citizenship. These results reflect the values and topics the commentators held important for the future in terms of developing the Finnish school and society.Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan parhaillaan Opetushallituksessa. Uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat käyttöön elokuussa 2016. Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen ja kasvatuksen arvopohja, tavoitteet sekä keskeiset opetettavat sisällöt. Opetussuunnitelma on vahvasti arvosidonnainen asiakirja, joka heijastaa ympäröivän yhteiskunnan arvoja, tapoja ja perinteitä. Uudistuksen kannalta on siis keskeistä ymmärtää yhteiskunnassa vallitsevaa arvomaailmaa ja yhteiskunnallisia muutoksia. Perusteluonnos on ollut ensimmäistä kertaa valmisteluvaiheessa vapaasti kommentoitavana Opetushallituksen www-sivuilla. Tarkastelen tutkimuksessani uuden opetussuunnitelman luonnokseen liittyvää palautekeskustelua: mitkä asiat koetaan tärkeiksi opetussuunnitelman ja koulutuksen kannalta nyt ja tulevaisuudessa? Tutkimukseni aineisto koostui 963 kommentista, jotka annettiin Opetushallituksen www-sivuilla koskien uuden perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten linjausten luonnosta. Avoin kommentointi toteutettiin 17 päivän ajan marras-joulukuussa 2012. Laadullinen aineistolähtöinen analyysi toteutettiin teemoitellen Atlas.ti-ohjelman avulla. Aineistosta löydetyt teemat käsittelivät monipuolisesti suomalaista koulua ja sen sivistystehtävää sekä kommentoijien omia arvostuksia. Päätuloksiksi nousivat 1) yhdenvertaisuus ja tasa-arvo; 2) autenttisten oppimisympäristöjen käyttö ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa; 3) suomalaisen kulttuuriperinnön ja uskonnon opetuksen asema sekä 4) kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus. Tutkimuksen tulokset kuvastavat niitä teemoja ja arvoja, joita pidetään juuri nyt tärkeinä tulevaisuuden sekä suomalaisen koulun ja yhteiskunnan kehittämisen kannalta.
Subject: curriculum
curriculum reform
basic education
values
education policy
opetussuunnitelma
opetussuunnitelmauudistus
peruskoulu
arvot
koulutuspolitiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
arvokast.pdf 435.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record