Syyllisyydentunteen merkitys moraalisessa sosiaalistumisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13617
Title: Syyllisyydentunteen merkitys moraalisessa sosiaalistumisessa
Author: Petroff, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-01-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13617
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on esittää sekä syyllisyydentunteen että moraalista sosiaalistumista käsittelevien teorioiden keskeiset suuntaviivat. Lisäksi tarkastelen teorioiden piirissä syntyneitä syyllisyydentunteeseen liittyviä tutkimusmenetelmiä ja tutkimustuloksia ja niissä mahdollisesti esiintyviä ristiriitaisuuksia. Tutkielma ei sisällä omaa empiiristä tutkimusta, vaan pyrkii kokoavaan ja kriittiseen katsaukseen syyllisyydentunteen merkityksestä moraalisessa sosiaalistumisessa. Tutkielman alussa tarkastelen eri teorioiden määritelmiä syyllisyydentunteesta ja näkemyksiä sen kehittymisestä ja vaikutuksista. Samassa yhteydessä kuvaan eri syyllisyydentunteen tutkimusmenetelmiä ja pohdin niiden validiutta. Syyllisyydentunteen tutkimusta vaikeuttaa sen läheinen yhteys häpeän tunteeseen ja se, ettei sillä ole näkyviä, helposti mitattavia tunnusmerkkejä. Tutkimus on myös keskittynyt Yhdysvaltoihin, ja tutkittavat ovat olleet useimmiten koululaisia tai opiskelijoita. Seuraavaksi tarkastelen syyllisyydentunteeseen yhteydessä olevia tekijöitä: perinnöllisyyttä, temperamenttia, sukupuolta ja psyykkisiä häiriöitä. Psyykkiset häiriöt ovat olleet perinteinen tutkimuksen kohde syyllisyydentunnetta tutkittaessa jo Sigmund Freudin ajoista lähtien. Moraalisen sosiaalistumisen olen jaotellut kahteen ulottuvuuteen eli sääntöjen sisäistämiseen ja prososiaaliseen käyttäytymiseen. Lopuksi tarkastelen eri teorioiden näkemyksiä syyllisyydentunteen merkityksestä edellä mainittujen ulottuvuuksien kehittymiseen. Syyllisyydentunteen tutkimus on edennyt psykoanalyyttisesta teoriasta ja oppimisteoriasta kognitiiviseen ja funktionalistiseen näkemykseen. Funktionalistinen näkemys käsittää syyllisyydentunteen yksilön moraalista käyttäytymistä ja ihmissuhteita edistäväksi emootioksi. Lawrence Kohlbergin moraaliarviointeja käsittelevä teoria ja Martin Hoffmanin määrittelemä empatiaperusteinen syyllisyydentunne ovat keskeisellä sijalla tutkielmassani. Sukupuolen ja psyykkisten häiriöiden yhteys syyllisyydentunteeseen ei ole aivan yksiselitteistä. Etenkin psyykkisten häiriöiden suhteen vaikuttaa siltä, että edellä mainittu yhteys riippuu käytetystä tutkimusmenetelmästä. Tutkielmassani vertailtujen mittareiden kesken päädyttiin kahteen erilaiseen syyllisyydentunteeseen: lyhytaikaiseen ja hyödylliseen sekä krooniseen ja haitalliseen. Sukupuolen suhteen vaikuttaa siltä, että naisten kokema syyllisyydentunne lisääntyy teini-iästä lähtien ja että on eroja tilanteissa, jotka aiheuttavat syyllisyydentunnetta sukupuolten kesken. Mutta myös sukupuolieroihin vaikuttaa käytetty tutkimusmenetelmä. Moraalisen sosiaalistumisen ulottuvuuksien eli sääntöjen sisäistämisen ja prososiaalisen käyttäytymisen suhteen korostuvat induktiivisen kasvatusmenetelmän ja roolinottokykyjen merkitys empatian ja syyllisyydentunteen kehittymisessä. Empatiaperusteisen syyllisyydentunteen motivoiva vaikutus prososiaaliseen käyttäytymiseen, etenkin läheisissä ihmissuhteissa, vaikuttaa todennäköiseltä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: syyllisyydentunne
moraalinen sosiaalistuminen
prososiaalinen käyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record