Ahvenanmaan asema ”turvallisuusarkkitehtuurin” murroksessa : Ahvenanmaan turvallisuuskysymykset laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13620
Title: Ahvenanmaan asema ”turvallisuusarkkitehtuurin” murroksessa : Ahvenanmaan turvallisuuskysymykset laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta
Author: Vuori, Camilla Carolina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-05-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/13620
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella Ahvenanmaahan liittyviä turvallisuuskysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Lähestymistapa aiheeseen oli Buzanin ja Kööpenhaminan koulukunnan laaja turvallisuuskäsitys ja varsinaisena tarkastelun ajankohtana oli kylmän sodan jälkeinen aika. Työ on toteutettu löyhän tekstianalyysin avulla, jossa kuvataan ja selitetään Ahvenanmaan turvallisuuden eri puolia laajan turvallisuuskäsityksen kannalta. Tutkielmassa keskeisenä aineistona oli mm. turvallisuutta ja valtiota käsittelevää teoriakirjallisuutta. Teoriakirjallisuuden lisäksi aineistona on käytetty aiheeseen liittyvää primääriaineistoa (erilaiset dokumentit, lakitekstit, puheet ja esitelmät) ja laajalti aiheeseen liittyvää muuta sekundääriaineistoa ja artikkeleita. Keskeisenä osana aineistoa olivat myös Ahvenanmaan edustajien puheenvuorot eduskunnassa sekä ahvenanmaalaiset lehdet. Tutkimustuloksissa osoitetaan kuinka Ahvenanmaan turvallisuutta ja turvallisuuskeskustelua leimaa ristiriitaisuudet. Ahvenanmaan turvallisuutta kuvastaa samanaikaisesti sen historiallisuus ja ajankohtaisuus, erityneisyys ja kansainvälisyys sekä ajatukset rauhanmallista ja alueen strategisesta asemasta. Tämä Ahvenanmaan autonomia ja strateginen merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa onkin alueen yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ahvenanmaata tarkasteltaessa Buzanin sektorijaottelun mukaan, yhteiskunnallisesta keskustelusta löytyi buzanilaisia piirteitä. Maakunnan turvallisuuskeskusteluun vaikuttaa sisältyvän elementtejä niin sotilaallisen, talouden, ympäristön, poliittisen kuin yhteiskunnallisenkin sektorin kannalta ja maakunnan sisäinen mielipide sekä toimiminen eri yhteistyömuodoissa aihepiiriin liittyen kuvastavat laajaan turvallisuuteen liittyviä näkemyksiä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Ahvenanmaa
Itämeren alue
turvallisuus
autonomia
demilitaarisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.62Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record