Cynical Hostility, Self-Efficacy and Outcome Expectancies for Healthy Lifestyle as Predictors of Self-Reported Leisure Time Physical Activity

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13625
Title: Cynical Hostility, Self-Efficacy and Outcome Expectancies for Healthy Lifestyle as Predictors of Self-Reported Leisure Time Physical Activity
Author: Kinnunen, Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2006-02-23
URI: http://hdl.handle.net/10138/13625
Thesis level: master's thesis
Abstract: Past research has shown that the risk of cardiovascular disease is significantly lower among those with higher levels of physical activity. Hostility and its' cognitive component, cynical distrust, have been found to associate inversely with several health behaviours. However, the results concerning the association between physical activity and hostility have remained ambiguous. Also, high-self-efficacy and positive outcome expectancies have been found to promote one's physical activity. This cross-sectional population study (n=4957) examined if cynical distrust is related to leisure time physical activity. Also, it was explored if the associations of cynical distrust, self-efficacy on healthy lifestyle and outcome expectancies on healthy lifestyle together are associated with leisure time physical activity. In addition, the effects of age, body mass index (BMI), health status, education, and smoking were adjusted. Cynical distrust was associated inversely with leisure time physical activity (Beta = -0.107, p< 0 .001 in men, and Beta = -0.130, p< 0.001 in women). However, this association disappeared within men (Beta = -0.043, p=0.063), but not in women (Beta = -0.073, p< 0.001) after self-efficacy for healthy lifestyle and outcome expectancies for healthy lifestyle, age, and education were added into the model. The results of the present study suggest that leisure time physical activity is associated with different psychosocial determinants in men and women. Men's leisure time physical activity is associated with self-efficacy for healthy lifestyle, outcome expectancies for healthy lifestyle, education, positive health status, lower BMI, and non-smoker status. Women's leisure time physical activity was associated with lower levels of cynical distrust, self-efficacy for healthy lifestyle, higher outcome expectancies for healthy lifestyle, education, lower BMI, and non-smoker status.Viimeaikaisten tutkimuksien tulokset osoittavat, että ihmisillä, jotka ovat fyysisesti aktiivisia on fyysisesti inaktiivisempia ihmisiä pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Vihamielisyydellä ja sen kognitiivisella komponentilla, kyynisellä epäluottamuksella, on todettu olevan negatiivisia yhteyksiä eri terveyskäyttäytymisiin. Kuitenkin tutkimustulokset koskien fyysisen aktiivisuuden ja vihamielisyyden välistä yhteyttä ovat edelleen epäselviä. Pystyvyyden tunteen ja positiivisten tulosodotuksien on todettu olevan merkitseviä selittäjiä liikuntakäyttäytymisessä. Tämä tutkimus on osa kansallista FINRISKI 2002 – tutkimusta, jossa seurataan sydän- ja verisuonitauteja. Tässä poikkileikkauksellissa väestötukimuksessa tarkasteltiin kyynisen epäluottamuksen yhteyttä vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kyynisen epäluottamuksen, pystyvyyden tunteen sekä tulosodotusten yhteyttä vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa huomioitiin myös osallistujien iän, koulutus, painoindeksi, terveyden tila, koulutus sekä tupakointi. Tutkimukseen osallistui 4957 25–74 –vuotiasta miestä ja naista. Tutkimuksen tulos osoitti, että kyynisellä epäluottamuksella oli käänteinen yhteys vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen (Beta = -0.107, p< 0 .001miehillä, ja Beta= -0.130, p< 0.001 naisilla). Kyynisen epäluottamuksen ja vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden välinen todettu yhteys pysyi merkitsevänä naisilla (Beta = -0.073, p< 0.001), muttei kuitenkaan miehillä (Beta = -0.043, p=0.063), kun pystyvyys, tulosodotukset, ikä, koulutus, painoindeksi, terveyden tila sekä tupakointi lisättiin regressiomalliin. Tulokset osoittavat, että miesten ja naisten vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden taustalla on erilaisia psykososiaalisia tekijöitä. Miehet, jotka kokevat pystyvänsä elämään terveellisesti, omaavat positiiviset tulosodotukset terveellisiltä elämäntavoilta, ovat koulutetumpia, terveitä, omaavat pienemmän painoindeksin eivätkä tupakoi olivat todennäköisemmin fyysisesti aktiivisia. Naisilla tas korkeampaa fyysisen aktiivisuuden tasoa ennustivat matala kyynisen epäluottamuksen taso, pystyvyyden tunne elää terveellisesti, positiiviset tulosodotukset terveellisestä elämäntavasta, korkeampi koulutus, pienempi painoindeksi ja tupakoimattomuus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: exercise
leisure time - physical activity
hostility
cynical distrust
self-efficacy
outcome expectancies
terveyskäyttäytyminen
terveysriskit
liikunta aktiivisuus
vihamielisyys
aggressio
viha
kyyninen epäluottamus
pystyvyys
suoriutuminen
tulosodotukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.49Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record