Mielettömyyden mieli: Syömishäiriö uskontona?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13630
Title: Mielettömyyden mieli: Syömishäiriö uskontona?
Author: Valkendorff, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13630
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syömishäiriöt ovat olleet hyvin paljon esillä tämän päivän maailmankuvassa. Sairauden saamasta huomiosta huolimatta, syömishäiriöihin kuuluu piirteitä, joita ulkopuolisten on usein vaikea ymmärtää. Sairaudesta kärsivien maailma, ja siihen liittyvät ajatukset, uskomukset ja toimintatavat voivat näyttäytyä mielettöminä ja irrationaalisina. Pro gradu -tutkielmassani tavoittelen syömishäiriöön liittyviä merkityksiä niiden ihmisten kautta, joilla on syömishäiriöstä omakohtaisia kokemuksia. Tutkin työssäni sitä, miten syömishäiriöstä kärsivät kokevat sairauden ja miten he kertovat siitä. Kysyn, mikä on mielettömyyden mieli? Tutkimukseni on syömishäiriöstä kärsivien sairauden kokemuksen tutkimista kirjoitettujen tekstien kautta. Pääasiallinen aineistoni on Suomessa vuonna 2000 ilmestynyt temaattisen elämäkertakirjoittamisen genreen sijoittuva teos ”Siskonmakkarat – miltä syömishäiriö tuntuu”, joka on kokoelma yhdentoista suomalaisen nuoren naisen kirjoittamia tuntemuksia syömishäiriöstä. Teoreettismetodologisesti tutkimustani on ohjannut sosiaalinen konstruktionismi, narratiivisuus ja sairauden kokemus. Analyysini on aineistolähtöistä, teoriasidonnaista, temaattista sisällönanalyysia. Aineistolähtöisyydestä huolimatta tutkimus on kerronnan ja tulkinnan kautta välittynyt: tutkimuskohteeni on kokemuksen konstruktio, jota rekonstruoin vuoropuhelussa viitekirjallisuuteen. Tarkastelen tutkimuksessani syömishäiriöön liittyviä merkityksiä suhteessa sairauden kontekstiin, uskontoon ja riippuvuuteen. Analyysini aluksi paikannan sairauden aikaan ja paikkaan: tulkitsen syömishäiriötä nyky-yhteiskunnassa esiintyvänä ilmiönä. Tutkielmani merkittävin osa tarkastelee syömishäiriötä uskonnollisesta tulkintakehyksestä. Tuon aineistooni ja teoreettiseen viitekehykseen perustuen esille syömishäiriöön liittyviä uskonnollisia piirteitä, joiden kautta tulkitsen syömishäiriötä uskonnoksi. Sairauden pakonomaisuudesta johtuen analyysini kolmas ja viimeinen osio käsittelee sairautta myös riippuvuuden näkökulmasta, sairastuneita ”uskonnon uhreina”. Tärkeimmät lähteet: Abraham, Suzanne & Llewellyn-Jones, Derek (1994), Syömishäiriöiden luonne ja hoito; Bordo, Susan (1993). Unbearable weight. Feminism, western culture and the body. Durkheim, Émile (1980), Uskontoelämän alkeismuodot; Honkasalo, Marja-Liisa (2000). Miten sairaus rakentuu sosiaalisesti; Hänninen, Vilma (2002). Sisäinen tarina, elämä ja muutos; Wolf, Naomi (1996). Kauneuden myytti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: syömishäiriö
sairauden kokemus
sosiaalinen konstruktionismi
narratiivisuus
uskonto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record