"Mamma, var ska jag sova i natt?": Dilemmat arbetsliv - familjeliv. Finnairs kabinpersonal i fokus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13636
Title: "Mamma, var ska jag sova i natt?": Dilemmat arbetsliv - familjeliv. Finnairs kabinpersonal i fokus
Author: Larsson, Helena Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2004-04-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/13636
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med denna undersökning är att kartlägga flygbolaget Finnairs kabinpersonals åsikter om både arbete och familj. Syftet är ytterligare att redogöra för eventuella problem samt att framlägga eventuella lösningmodeller baserade på de inkomna svaren. Dilemmat arbetsliv – familjeliv bland Finnairs kabinpersonal kommer att betraktas från olika håll: å ena sidan hur familjelivet begränsar men också hur det ger styrka att orka med sitt arbete, å andra sidan hur arbetslivet kan anstränga familjelivet men också vara en motpol till det. Materialet i undersökningen består av information från frågeformulär som delades ut till kabinpersonalen våren 2002. Av de totalt 800 utdelade enkäterna returnerades 321 stycken. Det kvantitativa datamaterialet kodades in på statistikprogrammet SPSS. Främst sambandsanalys används som analysmetod för att tolka och beskriva materialet. Den öppna frågan kategoriserades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Enligt resultaten är det svårt att kombinera arbets- och familjeliv, och för att lyckas krävs det kompromisser och flexibilitet av såväl arbetsgivare som arbetstagare. Som det mest centrala undersökningsresultatet vill jag lyfta fram önskemålen om större flexibilitet gällande arbetstiderna enligt livssituation. Resultaten pekar på att såväl familjen som arbetet är av ytterst stor betydelse för de anställda och de är också beredda att göra sitt yttersta för att kunna kombinera dem båda på ett tillfredsställande sätt. Flexibiliteten enligt livssituation kunde också utgöra ett beaktansvärt alternativ i den framtida familjepolitiken. De viktigaste källorna är Lammi-Taskula, Hochshild och Jallinoja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Finnair
familjeliv
arbete
föräldraskap
kabinpersonal


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.62Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record