Perheiden moninaisuus : Risto Räppääjä -lastenkirjasarjan erilaiset perheet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014102745623
Title: Perheiden moninaisuus : Risto Räppääjä -lastenkirjasarjan erilaiset perheet
Author: Ruuska, Anna Kerttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014102745623
http://hdl.handle.net/10138/136369
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Abstract: The traditional nuclear family is the most common type of family in our society. During the last decades other kinds of family models have appeared besides the nuclear family. Every child comes across with the diversity of families at some part of their lives. It will happen during their lives or when they start the early childhood education and school. Children should know how to meet the diversity and grow to understand it so that everyone would feel themselves appreciated. Children's books can be a tool to handle diversity of families with children. Through children's books, a child can observe different kinds of families and their lives from a reasonable distance. From a book, the child can find objects to identify to. The child also learns to understand his/her own family as well as other kinds of families. All this widens up the child's picture of the world and teaches how to tolerate dissimilarity. The goal of this research was to find out what kind of families can be found from the popular children's book series Risto Räppääjä, and how the families are represented in it. Another goal was to reflect how educators could use the series in preschool and in elementary school while discussing about diversity of families. The research also tries to broaden the impressions of parents and other educators towards how children's literature can be used variedly when teaching children liberality and how to be a member of the society who accepts dissimilarity. This research was qualitative. The research method was content analysis, where fictional documents were analyzed. The documents were 13 books from a children's book series Risto Räppääjä. Many kinds of families were found from the children's book series Risto Räppääjä. The extended family Räppääjä and nuclear family Perhonen were the most relevant families in this research. These two families broke many of the stereotypes that are placed towards families. Children's points of view and thoughts about families in general also surface from these two families. An adult reader and a child reader find opportunities to reflect the families to their own lives and consider their attitudes through these two families. Also through all the families in the series reader will learn different kinds of ways of living. The children's book series Risto Räppääjä can be used in many ways in preschool and elementary school, for example in conversations, drama and artwork.Perinteinen ydinperhe on yhteiskuntamme yleisin perhemuoto, mutta sen rinnalle on tullut viime vuosikymmenten aikana muitakin perhemuotoja. Jokainen lapsi kohtaa jossakin elämänsä vaiheessa perheiden monimuotoisuuden, joko omalla kohdallaan tai viimeistään siirtyessään varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lapsen tulisi osata suhtautua monimuotoisuuteen ja ymmärtää sitä, jotta kaikki kokisivat olonsa arvostetuiksi. Lastenkirjallisuuden kautta pystytään käsittelemään perheiden moninaisuutta lasten kanssa. Kirjallisuuden kautta lapsi pääsee tarkastelemaan erilaisia perheitä ja niiden elämää sopivalta etäisyydeltä. Lapsi löytää samaistumisen kohteita ja oppii ymmärtämään paitsi omaa perhettään myös toisenlaisia perheitä. Kaikki tämä avartaa lapsen maailmankuvaa ja opettaa lasta suvaitsemaan erilaisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia perheitä löytyy suositusta lastenkirjasarjasta Risto Räppääjä ja miten perheitä siinä kuvataan. Lisäksi tavoitteena oli tutkimustuloksiin perustuen pohtia, kuinka ammattikasvattajat voivat hyödyntää kyseistä kirjasarjaa esi- ja alkuopetuksessa käsiteltäessä perheiden moninaisuutta. Tutkimuksen kautta halutaan avartaa vanhempien ja muiden kasvattajien näkemyksiä siitä, miten monipuolisesti lastenkirjallisuutta voidaan hyödyntää kasvattaessa lasta suvaitsevaksi ja erilaisuutta hyväksyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, jossa analysoitiin kaunokirjallisia dokumentteja eli Risto Räppääjä -lastenkirjasarjan 13 kirjaa. Risto Räppääjä -lastenkirjasarjasta löytyi monenlaisia perheitä, joista laajennettu perhe Räppääjä ja ydinperhe Perhonen nousivat merkityksellisimmiksi. Nämä kaksi perhettä rikkoivat monia perheisiin kohdistuvia stereotypioita ja niiden kautta tuli julki lasten näkökulmia ja ajatuksia perhe-elämästä. Kyseisten perheiden kautta lukija, niin lapsi kuin aikuinenkin, löytää mahdollisuuksia peilata perheitä omaan elämäänsä ja pohtia omia asenteitaan. Lisäksi näiden sekä kirjasarjan muiden perheiden kautta lukija oppii ymmärtämään monenlaisia tapoja elää. Esi- ja alkuopetuksessa kirjasarjaa voidaan hyödyntää monilla tavoilla, esimerkiksi keskusteluiden, draaman ja kuvataiteen kautta.
Subject: children’s literature
family
diversity
lastenkirjallisuus
perhe
moninaisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
perheide.pdf 558.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record