En röst blir hörd : Vem intervjuas i nyheterna i Radio Extrem, Aktuellt och Ekot?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13674
Title: En röst blir hörd : Vem intervjuas i nyheterna i Radio Extrem, Aktuellt och Ekot?
Author: Karlsson, Anders
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2001-11-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/13674
Thesis level: master's thesis
Abstract: Hösten 1997 delades den finlandssvenska Rundradioverksamheten upp så att två nya kanaler, Radio Extrem och Radio Vega kom till. För radionyheterna innebar detta en förändring. Radio Extrem skulle ha korta nyhetssändningar som skulle utmana den "traditionella stilen" som Aktuellt (Radio Vegas nyheter) har. En av de viktigaste nya idéerna som Extremnyheterna kom med var att s.k. vanliga människor skulle höras mer i sändningarna. I detta arbete analyseras hurudana slags människor som får uttala sig i Extremnyheterna och Aktuellt. Extremnyheterna och Aktuellt jämförs också med Sveriges ledande radionyheter, Ekot, som sänds i kanalen P1. Intervjupersonerna delas upp enligt roller och titlar: politiker, lärare eller t.ex. arbetslösa kan figurera som berörda, representanter för berörda, experter, ansvariga och övriga/annat i nyheterna. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån att det är viktigt att alla slags människor med olika yrkesroller intervjuas i nyheterna. En av de viktigaste skriftliga källorna i arbetet är Håkan Hvitfelt. Enligt Hvitfelt finns det en klar skillnad i behandlingen av vanliga och mäktiga personer i den traditionella journalistiken. De mäktiga uppträder i sina normala roller, medan de vanliga människorna är med när de råkat ut för något ovanligt, som t.ex. en olycka. (Hvitfelt 1989, 83.) Leif Eriksson och Erik Lindfelt hör också till dem som tycker det är viktigt att de berörda, vanliga människorna får tala i nyheterna (Eriksson & Lindfelt 1996, 16). Resultaten visar att det finns skillnader mellan de tre nyheterna, trots att skillnaderna inte är så stora. Extremnyheterna intervjuar lite mer s.k. vanliga människor, berörda i sina sändningar (18 procent) än Aktuellt (12) och Ekot (17). Härmed har Extremnyheterna delvis lyckats i sin målsättning. Man intervjuar dock aningen fler experter (35 procent) än Aktuellt (33 procent), vilket inte är i enlighet med profileringen. Av yrkesgrupperna är det politikerna som får uttala sig mest i alla nyheterna. I Extremnyheterna går 17 procent av intervjutiden till politikerna. Motsvarande siffra i Aktuellt är 22 och 25 i Ekot. De finlandssvenska radionyheterna skiljer sig på ett sätt tydligt från Ekot. I Ekot talar reportern själv mer, och inslag utan intervjuer är vanligare.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: radio extrem
aktuellt
ekot
intervju
berörda


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record