Viljelypuhe maanviljelyn retorisena puolustuksena

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13680
Title: Viljelypuhe maanviljelyn retorisena puolustuksena
Author: Hänninen, Asko
Contributor: University of Helsinki, Department of Sociology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Opinnäytetyössä tarkastellaan viljelypuhetta. Viljelypuheella tarkoitetaan maa- ja metsätalousdiskurssia, jota edustavat aineistossa Maaseudun Tulevaisuuden (sanomalehti) pääkirjoitukset (N=302) ja lukijoiden mielipidekirjoitukset (N=654). Tutkielman teoreettinen viitekehys liittyy keskusteluun, jonka mukaan maaseutu määritellään ja tuotetaan erilaisissa maaseutudiskursseissa. Tutkielmassa etsitään vastausta kolmeen kysymykseen: 1) Mitä on viljelypuhe, 2) Millaisia perusteluja maataloudelle viljelypuheessa esitetään ja 3) Miten tämä retorisesti tapahtuu? Päämääränä on siis tutkia viljelypuheen luonnetta, maataloutta koskevan argumentaation muotoa ja sisältöä. Metodologisesti tämä suoritetaan yhdistämällä Chaïm Perelmanin uuden retoriikan analyysimenetelmiä ja A. Greimasin aktanttimallia valikoivasti. Johtopäätöksinä mm. esitetään, että viljelypuhe on todellakin maatalouden ja maaseudun retorista puolustamista. Viljelyargumentaatiossa suositaan kestävän kehityksen retoriikkaa, jonka tarkoituksena on osoittaa, että suomalainen talonpoikaistyyppinen perheviljelmämalli takaa parhaiten kestävän kehityksen (ekologinen, ekonominen, eettinen, esteettinen) mukaisen elintarviketuotannon ja elävän maaseudun. Viljelydiskurssin tärkeimpänä tavoitteena on tehdä omasta maatalouden tilanteenmäärittelystään vallitseva tulkinta, jonka mukaan suomalaisen maatalouden nykyiset uhkatekijät kohdistuvat perheviljelyn heikkoon kannattavuuteen.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/13680
Date: 2002-03-26
Subject: MAANVILJELY
MAASEUTUSOSIOLOGIA
ARGUMENTAATIO
RETORIIKKA
DISKURSSIT


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record