Corporate governance: yritys ja inhimillinen pääoma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13689
Title: Corporate governance: yritys ja inhimillinen pääoma
Author: Martikainen, Juha Erkki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/13689
Thesis level: master's thesis
Abstract: Corporate governance voisi vapaasti suomennettuna tarkoittaa yrityksen hallintaa, mutta käsite on huomattavasti monitahoisempi, kuin tästä käännöksestä olisi ymmärrettävissä. Tämän vuoksi olen säilyttänyt tutkielmassani alkuperäiskielisen termin. Yrityksen corporate governance -ongelman ydin muodostuu omistuksen ja hallinnoinnin eriytyneisyydestä. Tämä seikka on havaittavissa lähestulkoon kaikissa julkisesti noteeratuissa suurissa pörssiyhtiöissä. Yritysjohdon tehtävänä on maksimoida osakkeenomistajien sijoituksen arvo, mutta ongelma ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä yrityksen muilla sidosryhmäläisillä on myös vaatimuksia yritystä kohtaan. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa työntekijät, alihankkijat ja velkojat. Keskeistä kuitenkin on, että yritys tuottaa lisäarvoa markkinoilta, jonka jaosta osapuolet käyvät neuvotteluja. Perinteinen corporate governance -kirjallisuudessa käsiteltävä yritys pystyy muodostamaan tiukkoja siteitä työntekijöihin, ja niiden rakenne on usein vertikaalisen hierarkian mukainen. Rahoittajien asema on varallisuusoikeudellisesti varsin turvattu. Johdon tehtävänä on koordinoida ja motivoida yrityksen eri sektoreita siten, että yritys toimii tehokkaasti kasvattaen yrityksen osakkeen arvoa. Motivointi voisi tapahtua sopimusten avulla, mutta koska todellisuudessa kaikista tapahtumista on mahdotonta sopia etukäteen, on johdolle annettu päätäntävalta ratkaista ennalta arvaamattomat tapahtumat. Tämä muodollinen päätäntävalta mahdollistaa yrityksen hallinnoinnin. Muodollinen valta on delegoitu yrityksen omistajilta, joiden agentteina johtajat toimivat. Yrityksen tärkeät työntekijät saavuttavat kuitenkin epämuodollista valtaa yritykseen nähden. Perinteisesti yritys omistaa kaikki tarvitsemansa arvokkaat tuotannontekijät, jottei niin sanottua hold-up-ongelmaa pääsisi esiintymään. Koska yritys ei voi sopimuksin sitoa työntekijän inhimillistä pääomaa, tulee yrityksen muodostaa komplementteja siteitä hallitsemansa varallisuuden ja työntekijän inhimillisen pääoman välille, siten että työntekijälle poistuminen yrityksen palveluksesta ei olisi kannattavaa, koska muualta saatava reservaatiohyöty jäisi yrityksen sisällä saatavaa hyötyä pienemmäksi. Työntekijöiden inhimillinen pääoma on kehittyvään teknologiaan perustuvan yrityksen tärkeä resurssi. Laajentuakseen yritys tarvitsee ulkopuolelta rahoitusta. Saadakseen oman pääoman ehtoista ulkopuolista rahoitusta tulee yrityksen sisäisen hierarkian muodostua sellaiseksi, että rahoittajat saavat todellista valtaa yrityksessä. Perinteisen yrityksen mukainen corporate governance voi siten muodostua riskiksi uuden tyyppisissä yrityksissä, jossa avaintyöntekijät voivat irtisanoutua erimielisyystilanteessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: corporate governance
hallinta - omistus - yritykset
henkinen pääoma - työntekijät
kriittinen resurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record