Miten etelän ja pohjoisen kansalaisjärjestöt kohtaavat? - Diskursiivinen analyysi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Gravisin kehitysyhteistyöstä vuosina 1989-2002

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13699
Title: Miten etelän ja pohjoisen kansalaisjärjestöt kohtaavat? - Diskursiivinen analyysi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Gravisin kehitysyhteistyöstä vuosina 1989-2002
Author: Rovaniemi, Sirpa
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2004-02-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13699
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: Tarkastelen kahden kansalaisjärjestön, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (TAMY) ja intialaisen gandhilaisen kansalaisjärjestön Gramin Vikas Vigyan Samitin (Gravis) kehitysyhteistyösuhdetta. Kysyn, millaisiin subjektipositioihin tamperelaiset opiskelijat ja intialaiset gandhilaiset aktivistit asettavat itsensä ja toisensa kehitysavun antajina ja vastaanottajina. Kysyn, millaisia merkityksiä Gravisin aktivistit ja opiskelijat kiinnittävät rahaan, ja tarkastelen heidän puhettaan rahasta antropologisten vaihto- ja lahjateorioiden kautta. Vuosina 1993–2003 keräämäni aineisto koostuu etnografisesta havainnoinnista, haastatteluista, yhdestä neuvottelusta, sekä kirjallisesta materiaalista. Otan tutkimusongelmaani diskursiivisen näkökulman, eli keskityn puheeseen sosiaalisia suhteita rakentavana, uusintavana ja uudistavana tekijänä. Subjektiposition lisäksi työni toisena keskeisenä käsitteenä on tulkintakehys, jonka kautta olen analysoinut TAMY:n ja Gravisin institutionaalisia konteksteja. Intiassa tehty etnografinen tutkimus selittää osaltaan sitä, miten intialaiset suhtautuvat rahaan ja talouteen. Kuitenkin intialaiset kansalaisjärjestöt suhtautuvat ulkomaiseen rahoitukseen eri tavoilla. Antropologit Jonathan Parry ja Maurice Bloch (1989: 22–23) kiinnittävät huomiota siihen, että rahaan liittyvät merkitykset vaihtelevat suuresti paitsi kulttuurien välillä, myös kulttuurien sisällä. Parry ja Bloch argumentoivat, että erilaiset maailmankuvat tuottavat erilaisia tapoja merkityksellistää raha (Parry ja Bloch 1989: 19). Opiskelijat ovat kokeneet rahasta keskustelemisen ja rahan käsittelemisen vaikeaksi ja epämiellyttäväksikin. Gravisin aktivistien puheessa raha kietoutuu osaksi sosiaalisten suhteiden verkostoa, yhdeksi yhteistyön muodoksi, ja resurssiksi muiden joukossa. Gravisin aktivistien rahaan kiinnittämät merkitykset rakentuvat voimakkaasti gandhilaisen tulkintakehyksen, ja siihen kuuluvan lahjan (dana) käsitteen kautta. Vaikka opiskelijat ovat pyrkineet asettumaan fasilitaattorin tai kumppanin positioon, ja rakentamaan tasaveroista suhdetta, niin välillä he ovat lipsahdelleet asiantuntijan positioon puheessaan ja toiminnassaan. Gravisin aktivistit positioituvat voimakkaasti gandhilaisen tulkintakehyksen ja intialaisen kehityskritiikin kautta asiantuntijan positioon, ja ovat sitä kautta vahvassa neuvotteluasemassa suhteessa ylioppilaskuntaan. Molemmat osapuolet korostivat vastavuoroisuuden merkitystä, ja olivat yhteistyöhön kuuluneisiin vierailuihin erittäin tyytyväisiä. Gravisin aktivistien puheessa olennaiseksi nousi se, että osapuolten välille syntyy pitkäaikainen suhde, joka sisältää molemminpuolista auttamista ja pitkäjänteistä työskentelyä yhteisen päämäärän eteen. Gravisin aktivistit korostivat kollektiivisten tavoitteiden ja organisatorisen oppimisen tärkeyttä. Opiskelijoiden puheessa nousi voimakkaammin esille henkilökohtainen hyöty ja oppiminen. Gravisin aktivistit korostivat omaehtoisen kehityksen tärkeyttä. Se, että Gravis pyrkii toteuttamaan omaehtoista kehitystä, aiheuttaa hankausta opiskelijoiden ja Gravisin väliseen kommunikointiin ja raportointiin. Gravisin aktivistien nähdessä kehitysapusuhteen pitkäjänteisenä yhteistyöprosessina tamperelaiset opiskelijat käsittivät yhteistyön ennemminkin projekteina, jotka alkavat ja loppuvat. Tämä erilaisten aikajänteiden kohtaaminen aiheuttaa jännitteitä gandhilaisten ja opiskelijoiden välisiin suhteisiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansalaisjärjestö
kehitysyhteistyö
subjektipositio
raha


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record