Sairaan vaimon hoitamisen, kuoleman ja oman leskeyden merkitys ikääntyvän miehen kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13726
Title: Sairaan vaimon hoitamisen, kuoleman ja oman leskeyden merkitys ikääntyvän miehen kokemana
Author: Liljaniemi, Anne-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-05-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13726
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä ikääntyville miehille merkitsee sairaan vaimon hoitaminen kotona ja laitoksessa jälkeenpäin arvioituna. Tarkastelen tutkimuksessa hoivaamisen merkitystä tilanteessa, jossa mies on jäänyt yksin leskeksi. Väestön ikääntyessä yhä useampi iäkäs mies joutuu tilanteeseen, jossa vaimo sairastuu ja tarvitsee hoitoa, usein mieluiten kotona. Hoivapalveluita järjestettäessä puoliso voi toimia omaishoitajana. Työn tarkoituksena on selvittää mitä miehet ajattelevat kokemuksistaan ja kuinka he ovat tilanteesta selvinneet. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään ikääntyneiden miesten vaimon hoivaamiseen ja leskeyteen rajattu substantiivinen teoria, joka muodostettiin lähtemällä leskien kokemuksista. Metodina käytetty grounded theory edellyttää ettei tutkijalla ole etukäteen sovittuja arvioita tutkittavasta ilmiöstä. Toisaalta aiheen taustoihin tulee perehtyä. Tutkimuskysymyksistä ei päätetty etukäteen. Tavoitteena oli antaa haastateltaville mahdollisuus itse kertoa vapaasti elämästään. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä yli 65-vuotiasta leskimiestä. Aineiston kerääminen suoritettiin analyysin kanssa samanaikaisesti. Teoria luotiin suoraan itse aineistosta koodauksen ja kategorisoinnin avulla. Perehdyin grounded theoryn periaatteiden mukaisesti luomaani teoriaan liittyvään kirjallisuuteen analyysivaiheen aikana saadakseni syvemmän tietämyksen aiheesta. Tutkimuksessa tuli esiin ydinkategoria, ydin, jonka nimesin Ristiriitaiseksi elämänmuutokseksi. Se kuvaa sairaudelle, hoivaamiselle, kuolemalle ja yksin jäämiselle annettuja yksilöllisiä, joskus toisistaan paljon poikkeavia erilaisia merkityksiä. Tutkimustuloksiksi sain neljä yläkategoriaa: Omaishoitajana olemisen monimuotoisuus, Leskeys, Kuoleman merkitys sekä Rakkaus ja erotiikka. Haastateltavat kuvasivat vaimon hoivaamista henkisesti ja fyysisesti raskaaksi kokemukseksi varsinkin kun olivat lopulta jääneet yksin. Toisille vaimon kuolema oli ollut helpotus. Omaisena olemisen merkitys oli jokaiselle yksilöllistä. Tutkijan yllätti se että miehet puhuivat myös erotiikasta. He toivat esiin useita huomautuksia liikkumisen vaikeudesta asuinympäristössään, pelkoa sairaudesta ja yksin jäämisestä kuoleman hetkellä. Hoitohenkilökuntaa kohti ilmeni paljon odotuksia Tutkimustulosten perusteella tein useita soveltamisehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon helpottamaan ikääntyneiden elämää.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: grounded theory
ikääntyminen
mieslesket
kuolema


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record