Kiina, kehitys ja globalisaatio : Mitä annettavaa Kiinan tapauksella on kehitys- ja globalisaatiokeskusteluille?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13792
Title: Kiina, kehitys ja globalisaatio : Mitä annettavaa Kiinan tapauksella on kehitys- ja globalisaatiokeskusteluille?
Author: Sihvola, Jari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Date: 2005-02-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13792
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: Tutkimuksessa arvioidaan globalisaatio- ja kehityskeskusteluita Kiinan tapauksen pohjalta. Kiina on tärkeä esimerkki sekä kehityksestä että globalisaatiosta, ja tutkielmassa selvitetään, millaiset edellytykset kehityksestä ja globalisaatiosta käydyillä keskusteluilla on ymmärtää Kiinan tapausta, ja mitä annettavaa Kiinalla on näille keskusteluille. Kiinan kehitystapauksesta annetaan yleiskuva 1970-luvun lopulla alkaneista talousreformeista lähtien. Myös Kiinan talouskehityksestä käytävästä keskustelusta tuodaan esille edustavia puheenvuoroja. Kehitys- ja globalisaatiokeskustelut käsitellään erikseen. Globalisaatiokeskustelussa esitellään puheenvuoroja nykymuotoista globalisaatiota puolustavien sekä siitä kriittisiä äänenpainoja käyttävien tahoilta. Myös globalisaation määritelmää koskevaa akateemista keskustelua sivutaan lyhyesti. Kehityskeskustelusta tuodaan esille keskeisiä puheenvuoroja nykyään käytävästä akateemisesta keskustelusta sekä esitellään Maailmanpankin kehitysajattelun ympärillä pyörivää käytännönläheisempää kehityskeskustelua. Lisäksi huomioidaan lyhyesti kehityskriitikot sekä kehitykseen liittyvät ympäristökysymykset. Sekä kehitys- että globalisaatiokeskustelua hahmotellaan myös kevyesti diskurssin käsitteen avulla. Tutkimuksessa todetaan Maailmanpankin ja muiden keskeisten kehitystoimijoiden nykyään omaksuma köyhyyden vähennysajattelu käsitteiltään riittämättömäksi ymmärtämään Kiinassa tapahtunutta kehitystä. Kiina on perinteinen modernisaatiotapaus, johon kuuluu suuri taloudellis-sosiaalinen rakenteellinen muutos. Nykyään valtavirran "kehitysparadigman" asemaan nousseessa köyhyyden vähennysajattelussa ei kuitenkaan ole modernisaation käsitettä. Kiinassa tapahtunut köyhyyden vähennys ja voimakas talouskasvu näyttävät kuitenkin liittyvän selvästi modernisaatioon talouden rakennemuutoksen kautta. Tämä nostaa esille pelon siitä, että modernisaatioajattelusta luopuminen vaarantaa pitkän tähtäimen talouskehityksen kehitysmaissa. Myöskään akateemisessa kehityskeskustelussa modernisaation puuttumista nykyisestä kansainvälisten kehitystoimijoiden kehitysajattelusta ei ole huomioitu riittävästi. Kehitysajattelun tulevaisuutta hahmoteltaessa tulisi muistaa, että vanhat käsitteet kuten modernisaatio ja kansallisvaltio ovat yhä keskeisiä reaalimaailman kehityksessä, kuten Kiinan tapauksessa, riippumatta siitä, millaiset teoreettiset suuntaukset ovat kulloinkin muodissa. Kehityskriitikoiden ajattelu puolestaan kiinnittää huomiota esimerkiksi yleisesti käytetyn köyhyyskäsityksen rajallisuuteen sekä nostaa esiin Kiinan kasvun kannalta relevantin kysymyksen globaaleista ympäristöongelmista. Globalisaatiokeskustelun osalta tutkimus näkee keskeisenä puutteena talouspolitiikan roolin vähättelyn monissa puheenvuoroissa. Kiinan kehitystapauksessa merkillepantavaa on, että se on noudattanut vielä muita Itä-Aasian maita omintakeisempaa talouspolitiikkaa myös globalisaation suhteen. Globalisaatiokeskustelussa Kiinan esimerkin voidaan nähdä haastavan yhä selvemmin vallitsevan talouspoliittisen ajattelun edustajia pohtimaan uudelleen integraation etujen ja haittojen välistä suhdetta sekä myös mahdollisia kansallisen talouden suojelemisen hyötyjä. Tämä seikka jää kuitenkin globalisaatiokeskustelussa huomaamatta, jos talouspolitiikkaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tärkeä Kiinaan ja globalisaatioon liittyvä seikka ovat myös globalisaatiokeskustelun reunaehdot: jos globaali köyhyys on vähentynyt Kiinan ansiosta, mitä se kertoo globalisaatiosta yleisellä tasolla? Samoin Kiinan tapauksen valossa tärkeä on kysymys globalisaation suhteesta valtioiden talouspoliittiseen autonomiaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: globalisaatio
kehitysmaat
kiina
modernisaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record