KUSTAA -työkalu valuma-alueen vesistökuormituksen laskentaan

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/144108

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_33_2014.pdf 1.480Mb PDF View/Open
Title: KUSTAA -työkalu valuma-alueen vesistökuormituksen laskentaan
Author: Launiainen, Samuli; Sarkkola, Sakari; Laurén, Ari; Puustinen, Markku; Tattari, Sirkka; Mattsson, Tuija; Piirainen, Sirpa; Heinonen, Jaakko; Alakukku, Laura; Finér, Leena
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2014
ISBN: 978-952-11-4374-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/144108
Abstract: Maankäytöstä ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuu lähes aina luonnon taustakuorman ylittävää ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Julkaisussa esitellään valuma-alueelta vesistöön kohdistuvan kokonaistypen, kokonaisfosforin ja kiintoaineen kuormituksen arviointiin kehitetty KUSTAA -työkalu. KUSTAA perustuu ominaiskuormitusmenetelmään ja kattaa tyypillisimpiin maankäyttömuotoihin liittyvät toimenpiteet ja muut haja- ja pistekuormituslähteet. Kuormitusarvion lähtötiedoiksi tarvitaan valuma-alueen pinta-ala, sen vesistöjen pinta-ala, metsä- ja maataloustoimenpiteiden pinta-alat ja muut haja- ja pistekuormituslähteiden määrät vuositasolla. Tietojen perusteella tuotetaan arvio valuma-alueen kokonaiskuormituksesta ja sen jakautumisesta eri lähteisiin. Lisäksi esitetään yksinkertainen epävarmuusarvio. KUSTAA -työkalu on integroitu taulukkolaskentaympäristöön ja tarkoitettu käytännön toimijoiden käyttöön. Sen avulla voidaan arvioida esimerkiksi maankäytössä tapahtuvien muutosten, pistekuormituksen hallinnan tai yksittäisen kuormituslähteen vaikutuksia valuma-alueen kokonaiskuormitukseen. Julkaisussa kootaan kattavasti yhteen tyypillisimpiä maankäyttömuotoja ja haja- ja pistekuormituslähteitä edustavat ominaiskuormitusluvut ja esitellään KUSTAA -työkalun käyttöä esimerkkilaskelmien avulla.
Subject (ysa): valuma-alueet
maankäyttö
vesistönkuormitus
hajakuormitus
ravinteet
kiintoaines
huuhtoutuminen
laskeminen
arviointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record