Corporate Social Responsibility in North Carolina´s Small and Medium-sized Forest Products Companies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212290
Title: Corporate Social Responsibility in North Carolina´s Small and Medium-sized Forest Products Companies
Alternative title: Yritysvastuu Pohjois-Carolinan pienissä- ja keskisuurissa metsäteollisuusyrityksissä
Author: Nippala, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212290
http://hdl.handle.net/10138/144271
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: Corporate social responsibility and sustainability have become increasingly important in modern business practices. The purpose of this study was to examine the corporate social responsibility (CSR) and sustainability practices and perceptions of small and medium-sized forest products companies in North Carolina (NC). These companies have less than 500 employees and most of the forest products companies operating in NC fall into this category. Research was carried out in two parts: first by conducting a content analysis of 22 websites of NC companies and second by conducting twelve semi-structured in-depth interviews with different company representatives to gain a deeper understanding of the practices and perceptions. The most frequently mentioned aspect in the websites was sustainability (48.6%), followed by CSR (19.8%). Most often mentioned CSR practices from the websites were safety and promotion of responsible forestry. Interviews identified social aspects of CSR as the most important for respondents. This is interesting since, according to earlier research, the forest industry tends to emphasize environmental aspects. The main drivers for CSR and sustainability were the owners and, to some extent, customers. Other stakeholders were not identified as important drivers. Interviews revealed that the company size is not really a defining aspect on implementation of CSR and sustainability, but it is instead a company specific initiative. Identifying and describing these effective patterns and practices of CSR and sustainability could help other small businesses create competitive advantages in forest products marketing. These practices can then be used as building blocks for sustainable and responsible business strategy.Yritysvastuu ja kestävyys on korostunut nykyajan yritystoiminnassa. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella yristysvastuuta ja kestävän kehityksen käytäntöjä Pohjois-Carolinan pienissä- ja keskisuurissa metsäalan yrityksissä. Tutkielmassa pienet- ja keskisuuret yritykset määriteltiin alle 500 työntekijän yrityksiksi. Suurin osa Pohjois-Carolinassa toimivista yrityksistä kuuluu tähän kategoriaan. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: ensin suoritettiin 22 yrityksen internet-sivujen sisältöanalyysi, jonka jälkeen aineistoa täydennettiin suorittamalla 12 teemahaastattelua yritysten edustajien kanssa. Teemahaastattelujen tavoitteena oli saavuttaa syvempi ymmärrys kohdeyritysten käytännöistä sekä näkemyksistä. Yleisemmin mainittu teema internet-sivuilla oli kestävyys (48,6%) sekä yritysvastuu (19,8%). Useimmin mainitut yritysvastuukäytännöt olivat turvallinen työympäristö sekä vastuullisen metsänhoidon harjoittaminen. Haastattelujen perusteella yritysvastuun sosiaalinen ulottuvuus oli vastaajille kaikkein tärkein. Tämä on mielenkiintoista, sillä aiemman tutkimustiedon mukaan metsäteollisuudessa usein korostetaan ympäristöön liittyviä yritysvastuukäytäntöjä. Tärkeimmät motivaattorit yritysvastuun ja kestävän toiminnan puolesta olivat haastattelujen perusteella omistajat sekä jossain määrin myös asiakkaat. Muita sidosryhmiä ei mainittu tärkeinä motivaattoreina. Haastattelujen perusteella yrityksen koolla ei niinkään ollut merkitystä yritysvastuun ja kestävyyden toteutuksessa, vaan se on pikemminkin yritystason aktiivisuudesta kiinni. Erilaisten yritysvastuun ja kestävän kehityksen toimintatapojen löytäminen ja kuvailu hyödyttää myös muita alan pieniä- ja keskisuuria yrityksiä, sillä näin he voivat ottaa mallia toimintatavoist. Havaittuja käytäntöjä voidaan siten hyödyntää muodostettaessa kestävää ja vastuullista liiketoimintastrategiaa yrityksissä.
Subject: corporate social responsibility
SME
sustainability
North Carolina
forest products companies
yritysvastuu
PK
kestävyys
kestävä kehitys
Pohjois-Carolina
metsäteollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_J_Nippala.pdf 1.549Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record