Meta-analyysi luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon koostumuseroista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212312
Title: Meta-analyysi luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon koostumuseroista
Author: Makkonen, Seija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212312
http://hdl.handle.net/10138/152981
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: There has been demand for enhancing organic production in the dairy. Organic milk is the most popular organic product at the market in Finland. Bovine milk has many valuable nutritious ingredients; protein, fatty acids and vitamins. Still, there are also some nutrients in the milk, which are considered harmful for human health. Milk contains medium chain saturated fatty acids (SFA), which are suspected to increase the risk of cardiovascular dis-eases, obesity and type-2-diabetes in human. The omega-6 fatty acids are appropriated to increase the risk of some cancers. Organic cows have to graze during the grazing season according to the rules of organic production. Grazing increases the content of multiunsaturated fatty acids (MUFA) in the milk and at the same time decreases the amount of SFA. Grazing enhances the vitamin content of the milk from organic cows according to some previous studies. The cows in the conventional production have higher milk yields than cows in the organic production. The aim of the study was to examine if there are some differences in the composition of cow`s milk between organic and conventional production. The study used meta-analysis, a method which uses all the available results from the previous peer reviewed studies. There were small differences between organic milk and conventional milk. Organic milk contained more alfalinoleic acid, conjugated linolic acids, polyunsaturated fatty acids and omega fatty acids than conventional milk. The ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids was greater in organic milk than in conventional milk, which is regarded healthier for hu-mans. On the contrary the content of linoleic acid was greater in organic milk than in con-ventional milk. No difference in the vitamin content was observed. The milk yield per cow was about 3 kg d-1 greater in conventional production than in organic production.Luonnonmukainen tuotanto lisääntyy Suomessa ja maailmalla. Luonnonmukaiseen tuot-teeseen yhdistetään maininnat terveellisyydestä, ympäristöystävällisyydestä, eettisyydestä ja jäämättömyydestä. Tieteellisesti todistettua tietoa luomumaidon terveysväittämistä on esitetty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli koota olemassa olevista tutkimuksista meta-analyysin keinoin uutta tietoa luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon koos-tumuksesta. Meta-analyysiin haettiin tutkimuksia, joissa oli vertailtu luonnonmukaisen ja tavanomaisen tuotannon välisiä eroja maidon koostumuksessa vuoden 2000 jälkeen julkaistuissa tieteellisissä lehdissä. Hakukriteereiden mukaisia tutkimuksia löytyi 13 ja niissä oli yh-teensä17 alakoetta. Monityydyttymättömien rasvahappojen, konjugoidun linolihapon, alfalinoleenihapon omega-3 rasvahappojen ja linolihapon pitoisuus oli suurempi luonnonmukaisesti tuotetussa maidossa kuin tavanomaisessa. Tavanomaisessa maidossa oli enemmän kertatyydyttyneitä rasvahappoja ja myristiinihappoa kuin luonnonmukaisesti tuotetussa. Eniten maidon rasvahappokoostumukseen vaikuttaa lehmien ruokinta. Mitä enemmän ruokinnassa on tuoretta, varhaisella kasvuasteella olevaa ruohoa, sitä enemmän maidossa on ihmisravit-semukselle edullisia rasvahappoja, etenkin konjugoitua linolihappoa ja omega-3 rasvahap-poja. Luomulehmiä on laidunnettava luomusääntöjen mukaan ja luomulaitumien kasvila-jistossa on heinäkasvien lisäksi palkokasveja ja luonnonkasveja, jotka vaikuttavat pötsi-käymiseen ja de novo synteesiin. Luonnonmukaisesti tuotetun maidon omega-3 ja omega-6 rasvahappojen suhde oli suu-rempi kuin tavanomaisesti tuotetussa, mikä on ihmisen terveydelle edullista. Maidon ?-tokoferoli- ja ?-karoteenipitoisuudessa ei ollut eroa, kuten ei myöskään maidon valkuais- ja rasvapitoisuuksissa eri tuotantomuotojen välillä. Tavanomaisten lehmien päivittäinen maitotuotos oli lähes 3 kg suurempi kuin luomulehmien Saadut meta-analyysin tulokset olivat samansuuntaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa.
Subject: luomumaito
maidon koostumus
rasvahappokoostumus
meta-analyysi
vertailu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record