CLIL-opettajien työssään kohtaamia ongelmia ja heidän ratkaisukeinojaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191032
Title: CLIL-opettajien työssään kohtaamia ongelmia ja heidän ratkaisukeinojaan
Author: Kunttu, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191032
http://hdl.handle.net/10138/153000
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused teaching approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content and language. It has gained increasing popularity in the European educational systems, but it still in the process of establishing it position in the field of language teaching. CLIL teachers have a demanding occupation and the teachers need many kind of skills that are needed in order to teach language and content simultaneously. CLIL teachers face problems like the lack of teaching materials, in-service training and support and mentoring and inadequate resources for teaching. According to the previous research it would be vital to provide extra hours for planning, preparing materials and collaboration and quality in-service training for CLIL teachers. The aim of this study is to examine what kind of problems CLIL teachers have encountered, what kind of solutions they have come up with those problems and what kind of support they would need in their work. This is a qualitative research. The data was collected via a questionnaire and five interviews. 24 CLIL teachers from Greater Helsinki answered the questionnaire and five of them were also interviewed. The data was analysed with the help of previous research. The solutions were analysed using content analysis. The problems CLIL teachers encountered were a lack of teaching materials, inadequate teaching resources, in-service and pre-service training, a lack of support and mentoring, problems with language and teaching language, collaboration and practical teaching work. The teachers solved problems they had encountered with colloquial collaboration, different classroom routines, in-service training and professional literature. They also supported the students' language learning and maintained their own language skills, shared experiences with their colleagues, prepared teaching materials themselves and in collaboration and adapted their teaching methods when needed. Teachers said that they would need better teaching materials, more teaching resources, more time for collaboration and discussion with their colleagues, better tailored in-service training, networking with other CLIL teachers and peer support in order to solve the problems they encounter in their work better.CLIL-opetus (Content and Language Integrated Learning) on opetustapa, jossa opetetaan kieltä ja sisältöjä samanaikaisesti. CLIL-opetus on lisännyt suosiotaan tasaisesti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, mutta se on kuitenkin vasta vakiinnuttamassa asemaansa kielenopetuksen kentällä. CLIL-opettajien työ on haastavaa ja heillä on oltava monenlaisia taitoja ja tietoa liittyen esimerkiksi kieleen ja sen opettamiseen, sisältöihin ja niiden opettamiseen sekä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. CLIL-opettajien työtä vaikeuttavat muun muassa oppimateriaalin puute, täydennyskoulutuksen puute, riittämättömät resurssit sekä tuen ja ohjauksen puute. Aikaisemman tutkimuksen mukaan tärkeää olisi tarjota CLIL-opettajille lisäaikaa suunnitteluun ja yhteistyöhön sekä laadukasta täydennyskoulutusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, millaisia ongelmia CLIL-opettajat työssään kohtaavat ja miten he näitä ongelmia ratkovat. Lisäksi on tarkoitus tutkia, minkälaista tukea he kaipaisivat kohtaamiensa ongelmien ratkomiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin kyselyn ja haastatteluiden avulla. Kyselyyn vastasi 24 pääkaupunkiseudulla opettavaa CLIL-opettajaa, joista viisi lisäksi haastateltiin. Aineisto analysoitiin opettajien ongelmien ja tuen tarpeen kohdalla teoriaohjaavasti, ratkaisujen kohdalla aineistolähtöisesti. CLIL-opettajien kohtaamia ongelmia olivat opetusmateriaalin puutteeseen ja vääränlaisuuteen liittyvät ongelmat, kieleen liittyvät ongelmat, yhteistyön ongelmat, resurssien puute, opettajien koulutus, tuen ja ohjauksen puute ja luokkaopetukseen liittyvät käytännön ongelmat. Kohtaamiaan ongelmia opettajat ratkoivat tekemällä itse ja yhteistyössä kollegoiden kanssa opetusmateriaalia, kielen ja oppilaiden oppimista tukemalla, omaa kielitaitoa ylläpitämällä, tekemällä kollegoiden kanssa yhteistyötä ja vaihtamalla kokemuksia, opetusmetodia mukauttamalla, täydennyskoulutuksesta ja ammattikirjallisuudesta saaduilla ideoilla sekä erilaisin hyväksi todetuin käytäntein käytännön luokkaopetuksessa. Ongelmien ratkomiseksi opettajat kokivat tarvitsevansa parempaa opetusmateriaalia, lisäresursseja opetukseen, aikaa yhteistyölle ja keskustelulle kollegoiden kanssa, kohdennetumpaa täydennyskoulutusta, yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoitumista toisten CLIL-opettajien kanssa ja vertaistukea työhön.
Subject: CLIL-opetus
vieraskielinen opetus
opettajat
ongelmat
ratkaisut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kunttu gradu.pdf 1.683Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record