Uhrikokemukset ja aggressiivinen käytös nuorilla : Uhrikokemusten, viiden suuren persoonallisuuspiirteen, impulsiivisuuden ja vanhempien valvonnan vaikutus aggressiiviseen käytökseen

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191036
Title: Uhrikokemukset ja aggressiivinen käytös nuorilla : Uhrikokemusten, viiden suuren persoonallisuuspiirteen, impulsiivisuuden ja vanhempien valvonnan vaikutus aggressiiviseen käytökseen
Author: Suutari, Riikka-Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191036
http://hdl.handle.net/10138/153004
Thesis level: master's thesis
Abstract: Uhrikokemusten ja aggressiivisen käytöksen välistä yhteyttä sekä muita aggressiiviselle käytökselle altistavia tekijöitä on tutkittu laajasti, mutta riskitekijöiden väliset suhteet ja mahdolliset päällekkäisyydet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on valottaa uhrikokemusten ja aggressiivisen käytöksen välistä yhteyttä suomalaisilla nuorilla huomioimalla samassa mallissa uhrikokemusten ohella viiden suuren persoonallisuuspiirteen, impulsiivisuuden ja vanhempien valvonnan vaikutus aggressiiviseen käytökseen sekä niiden mahdollisesti päällekkäiset tai yhteyttä muuntavat vaikutuksia uhrikokemusten kanssa. Aikaisempien tutkimusten perusteella useampien uhrikokemusten odotettiin olevan yhteydessä useampiin aggressiivisiin tekoihin, mutta osan yhteydestä voivan selittyä tai määrittyä tarkemmin sovinnollisuuden, tunnollisuuden, neuroottisuuden, impulsiivisuuden tai vanhempien valvonnan kautta. Aineistona käytettiin 6. ja 9.-luokkalaisille suunnattua Nuorisorikollisuus 2012 -kyselyä, jossa vastaukset oli kerätty 8914 nuorelta 106 satunnaisesti poimitusta suomalaisesta koulusta. Aggressiivista käytöstä ja uhrikokemuksia kuvaavat muuttujat luokiteltiin kolmeen ryhmään uhrikokemusten tai tekojen määrän mukaan (0, 1–2 tai yli 3) ja tutkimuskysymyksiä testattiin moniluokkaisella regressioanalyysillä. Luokkatason ja sukupuolen vaikutus kontrolloitiin. Uhrikokemusten määrä oli yhteydessä korkeampaan aggressiivisuuteen ja todennäköisyys useisiin aggressiivisiin tekoihin oli suurin useita uhrikokemuksia kohdanneilla. Vanhempien valvonnan, sovinnollisuuden ja tunnollisuuden todettiin ennustavan vähäisempää aggressiivista käytöstä, kun taas impulsiivisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus lisäsivät todennäköisyyttä aggressiiviseen käytökseen. Neuroottisuudella ei tässä tutkimuksessa havaittu suoraa vaikutusta aggressiiviseen käytökseen. Ainoastaan tunnollisuuden vaikutus välittyi kokonaismallissa muiden tekijöiden kautta, kun taas uhrikokemukset, sovinnollisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, impulsiivisuus ja vanhempien valvonta säilyivät itsenäisinä aggressiivisen käytöksen ennustajina toisistaan riippumatta.The association between victimization and aggressive behavior has been extensively studied but its relation to other risk factors is less known. The purpose of this study is to illuminate the link between victimization and aggressive behavior by including other risk factors associated with aggressive behavior to the model. Along with victimization we studied the effect of Big Five personality dimensions, impulsivity and parental control on aggression and their potential mediating or moderating effects on the victimization-aggression link. Based on the previous studies we expected the link between victimization and aggression to be strong but possibly mediated or moderated by agreeableness, conscientiousness, neuroticism, impulsivity and parental control. We used the data from the Finnish Self-Report Delinquency study 2012 which consists of 8,914 survey answers from 6th or 9th grade students (11–16 years) in a nationally representative sample of 106 schools. Aggressive behavior and victimization variables were sorted into three classes: 1) no reported incidences 2) 1 or 2 incidences or 3) 3 or more incidences in the previous year. We analyzed the data by using multinomial regression analysis. Gender and age (6th vs. 9th grade) were controlled. Results showed that victimization was associated with aggressive behavior and the probability was highest among those who had experienced victimization more than three times during the previous year. Higher parental control, agreeableness and conscientiousness predicted less aggressive behavior, whereas higher impulsivity and extroversion predicted higher aggressive behavior. Neuroticism was not directly associated with aggressive behavior. Only the link between conscientiousness and aggressive behavior was mediated by the other factors while victimization, agreeableness, extroversion, impulsivity and parental control remained as independent factors predicting aggressive behavior.
Subject: aggressiivinen käytös
aggressiivisuus
uhriutuminen
uhrikokemukset
persoonallisuus
sovinnollisuus
tunnollisuus
ulospäinsuuntautuneisuus
impulsiivisuus
vanhempien valvonta
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGradu_SuutariRiikka.pdf 184.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record