How does continuing training on social interaction skills benefit teachers?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191006
Title: How does continuing training on social interaction skills benefit teachers?
Author: Berg, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191006
http://hdl.handle.net/10138/153177
Thesis level: master's thesis
Abstract: Teaching and learning are interactional processes between the teacher and his or her pupils. Good interaction skills are an essential part of the teacher profession. Learning good interaction skills and creating ways and practices that promote the use of those skills is of ten recommended. However, the teacher studies do not direct the students to process these skills. In the present study, it was explored whether comprehensive school teachers of Finland participating in the three credit follow-up training learned to use social interaction skills during the intervention. The studied skills were based on Gordon's theory (2003). The participants were 20 teachers who attended the training, and 20 teachers not attending the training. The effects of the intervention on teachers were examined by using the DCI-instrument (Talvio, Lonka, Kuusela, & Lintunen, 2012). Qualitative, theory-driven content analysis was used to classify the data. The statistical differences between the pre-test and post-test scores were examined with the Wilcoxon signed rank test. After the intervention, teachers who participated in the training used significantly more listening and active listening skills and communicated in more constructive ways. Furthermore, they used significantly less roadblocks to communication. In the comparison group, no differences between pre- and post-tests were perceived. To conclude, the teachers' course on social interaction skills appeared to achieve its goals, since the teachers learned to apply the studied skills during the intervention. This study adds to the development of continuing teacher training by presenting a way of teaching students skills that enhance the quality of interaction.Opetus ja oppiminen tapahtuvat opettajan ja oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa opettajan ammattitaitoa. Hyvien vuorovaikutustaitojen opettelu ja niitä edistävien tapojen ja käytänteiden luominen sekä vakiinnuttaminen on erittäin suositeltavaa opetuksen ammattilaisille. Nykyisin opettajankoulutus ei riittävästi ohjaa opiskelijoita vuorovaikutustaitojen tietoiseen kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin vuorovaikutustaitokurssin vaikutusta suomalaisten luokanopettajien ja opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitoihin. Gordonin (2003) vuorovaikutusteoriaan perustuvan kurssin laajuus oli 3op. Tutkimusryhmä koostui kurssilaisista (20 hlöä) sekä verrokkiryhmästä (20 hlöä). Alku- ja loppumittauksessa vuorovaikutustaitoja tutkittiin DCI –mittaria käyttäen (Talvio, Lonka, Kuusela, & Lintunen, 2012). Taitojen luokittelussa käytettiin kvalitatiivista, teorialähtöistä sisällön analyysiä. Tilastolliset erot alku- ja loppumittauksissa saatiin käyttämällä Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testiä. Tulokset olivat selkeät. Intervention jälkeen vuorovaikutuskurssille osallistuneiden kuuntelun, aktiivisen kuuntelun ja minä -viestien tarkoituksenmukainen käyttäminen lisääntyi huomattavasti. Lisäksi heidän vuorovaikutuksensa oli luonteeltaan rakentavampaa verrokkiryhmään verrattuna sisältäen vähemmän vuorovaikutuksen kompastuskiviä. Verrokkiryhmässä eroa alku- ja loppumittauksen välillä ei syntynyt. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että opettajille suunnattu vuorovaikutustaitojen oppimiseen tähtäävä kurssi näytti saavuttavan tavoitteensa. Opettajat oppivat soveltamaan uusia vuorovaikutustaitojaan intervention aikana. Tämän vuoksi tutkimus pyrkii kehittämään opettajien jatkokoulutusta esittämällä helposti toteutettavan tavan parantaa vuorovaikutuksen laatua siinä tarvittavia taitoja opettamalla.
Subject: vuorovaikuts
opetus
oppiminen
sosiaaliset taidot
emotionaaliset taidot
interaction skills
teaching
learning
social skills
emotional skills
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Minne_Berg_pg_2014.pdf 916.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record