Tekstilajeja oppimassa : genrepedagogiikan opetussovelluksia peruskoulun kolmannella luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191047
Title: Tekstilajeja oppimassa : genrepedagogiikan opetussovelluksia peruskoulun kolmannella luokalla
Alternative title: Learning genres : Using genre pedagogy in teaching implementations in third grade of comprehensive school
Author: Rintala, Maiju
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191047
http://hdl.handle.net/10138/153510
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kehittää kaksi genrepedagogiikan mukaista opettamisen sovellusta, joiden aiheena on kaksi tekstilajia, uutinen ja kertomus. Tutkimuksen tavoitteena oli testata genrepedagogiikan mukaista tekstilajien kirjoittamisen opettamista ja kehittää genrepedagogiikan mallien ja tutkimuksen aikana kertyneiden kokemusten avulla uusi malli genrepedagogiikan soveltamiseen sekä tämän uuden mallin mukaiset jaksosuunnitelmat uutisen ja kertomuksen opettamiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena peruskoulun kolmannella luokalla, jolta tutkimukseen osallistui 21 oppilasta, 13 tyttöä ja kahdeksan poikaa. Tutkimusjakso kesti 20 oppituntia, jotka videoitiin. Tutkimusaineistona olivat oppilaiden kirjoittamat tekstit ja tekemät testit sekä videoaineisto. Videoaineistoa käytettiin tutkimuksen kulun kuvauksessa. Oppilaiden kirjoittamat tekstit ja tekemät testit analysoitiin genrepedagogiikan mukaisten arviointikriteerien avulla. Oppilaat kirjoittivat hyviä molempiin tekstilajeihin kuuluvia tekstejä. Uutisten kirjoittamisessa lähes kaikki onnistuivat kiitettävästi, suurimmat ongelmat olivat uutiskysymyksiin vastaamiseen liittyviä. Kertomuksista saaduissa pisteissä oli suurempi hajonta, mutta lähes kaikki oppilaat kirjoittivat kertomuksen tekstilajiin kuuluvan tekstin. Eniten parannettavaa oli kertomuksen vaiheiden toteutuksessa. Parannelluissa jaksosuunnitelmissa näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota. Tutkimustuloksena esitellään uusi malli genrepedagogiikan soveltamiseen.The aim of this study was to develop two teaching implementations that used genre pedagogy and teach two genres, a news report and a narrative. The goal of this research was to test teaching writing using genre pedagogy and also to develop a new model for using genre pedagogy and two improved teaching plans for teaching a news report and a narrative using models of genre pedagogy and the findings of this study. This study was carried out as a qualitative action research. The research was carried out in a third grade of comprehensive school and 21 students, 13 girls and eight boys, participated. The research period lasted for 20 lessons that were video-taped. As data in this study were the texts which the students wrote, tests and the filmed lessons. The filmed lessons were used to describe the course of the study. The texts and tests were analyzed using genre pedagogical criteria. The students wrote texts that fell well in both the genres. When writing a news reports almost everyone succeeded very well, the biggest problems were in answering the news questions. There was a wider distribution in points of the narratives, but almost every student did write a narrative. Most improving was needed in executing the stages of a narrative. In the improved teaching plans these things were highlighted more. As an outcome of the research is a new model for applying genre pedagogy presented.
Subject: reading to learn
R2L
genrepedagogiikka
äidinkieli ja kirjallisuus
kirjoittaminen
kirjoittamisen opettaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rintala_pro_gradu_2015.pdf 871.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record