Arviointimenetelmän ja esitysjärjestyksen yhteys suggestioherkkyysarvioon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191010
Title: Arviointimenetelmän ja esitysjärjestyksen yhteys suggestioherkkyysarvioon
Author: Solén, Taiga
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191010
http://hdl.handle.net/10138/154173
Thesis level: master's thesis
Abstract: Hypnoosin tutkimuksessa tarvitaan koehenkilöitä, jotka reagoivat hypnoosiin varmasti. Hypnoosiherkkyyttä voidaan ennustaa suggestioherkkyydellä, jonka arvioimiseen on kehitetty lukuisia menetelmiä. Eri arviointimenetelmät voivat antaa erilaisen arvion suggestioherkkyydestä, mikä vähentää eri menetelmiä käyttävien tutkimusten vertailukelpoisuutta. Ryhmien arvioinnissa eniten käytettyjen Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS:A) ja Waterloo-Stanford Group Scale of Hypnotic Susceptibility (WSGC) –menetelmien vertailukelpoisuutta ei ole juuri tutkittu. Kun koehenkilön suggestioherkkyyttä arvioidaan eri menetelmillä, niiden esitysjärjestys voi vaikuttaa arvioon. Esitysjärjestyksen merkitystä ei kuitenkaan vielä ole tutkittu HGSHS:A:lla ja WSGC:llä. Tämä työ tutkii niiden osalta: 1) muuttuuko arvio, kun esitysjärjestys vaihtuu, 2) ovatko menetelmien tuottamat arviot vertailukelpoisia ja 3) toteutuvatko menetelmien vastaavat suggestiot ja suggestiotyypit yhtä usein. Oletuksena on, että 1) esitysjärjestys vaikuttaa arvioon ja vielä enemmän HGSHS:A-tulokseen, 2) HGSHS:A-arvio on korkeampi eikä vastaa WSGC-tulosta ja 3) vastaavat suggestiot eivät toteudu yhtä usein. Koehenkilöinä oli 58 psykologian opiskelijaa, (naisia 67%, miehiä 33%). Kukin arvioitiin molemmilla menetelmillä. Puolet arvioitiin ensin HGSHS:A:lla ja puolet WSGC:llä. Esitysjärjestys vaikutti HGSHS:A-tulokseen, mutta ei WSGC-arvioon. HGSHS:A:n tuottama arvio oli oletuksen mukaisesti korkeampi kuin WSGC:n, eikä niiden vertailukelpoisuus ole riittävän hyvä. Suggestioiden ja suggestiotyyppien toteutumisessa ei ollut merkittäviä eroja. Tulosten perusteella koehenkilön toistuva arviointi voi olla turhaa, jos valitaan kerralla oikea menetelmä. WSGC:tä voi suositella käytettäväksi heti ensimmäisellä arviointikerralla. Toisaalta voi olla suositeltavaa käyttää tiettyjä yksittäisiä suggestioita erillisten suggestioherkkyyksien arvioinnissa. Näin voitaisiin kiertää nykyisiin menetelmiin liittyviä ongelmia. Lisäksi esitetään yhteenveto tutkimusten vertailukelpoisuuden varmistamisessa huomioitavista tekijöistä.When studying hypnosis, it often needs to be known whether the subjects are hypnotizable or not. Hypnotizability can be predicted by suggestibility, which in turn can be estimated with various scales. Different scales yield different estimates of suggestibility. This creates a risk of incorrect comparison of the scores. The comparability of the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS:A) and Waterloo-Stanford Group Scale of Hypnotic Susceptibility (WSGC) has not been studied much. Suggestibility is sometimes measured repeatedly with different scales and the order of their administration can affect the scores. This effect has not been studied on the HGSHS:A and the WSGC. This study aims to analyze whether 1) the scores yielded by these scales are affected by the order of their administration, 2) the scores are comparable and 3) corresponding suggestions and types of suggestions are passed equally often. It is expected that the order of administration does affect the scores and even more so for HGSHS:A, 2) the HGSHS:A score is higher than the WSGC and 3) the corresponding suggestions are not passed equally often. 58 subjects were studied, (67% female, 33% male). Both scales were administered to each subject. Half of the subjects were first administered the HGSHS:A and the other half the WSGC. The order of administration did affect the HGSHS:A score but not the WSGC. The hypothesis of the HGSHS:A score being higher was confirmed and the comparability of the scores proved to be less than desirable. There were no significant differences between passing the corresponding suggestions. These results imply that repeated testing might be futile if the right scale is chosen. It is recommended to use the WSGC even for subjects with not former experience of hypnosis. Alternatively, certain suggestions could be used separately to overcome the problems related to the common scales. Specific suggestions are recommended for assessing certain types of suggestibility. Furthermore, a summary of what to take into account when assessing the comparability of different studies is provided.
Subject: HGSHS
WSGC
hypnoosiherkkyys
psykologiset testit
suggestioherkkyys
Subject (yso): hypnoosi
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
taiga_solen_pg_2015.pdf 4.006Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record