Porfyriinivaloherkistäjät aminolevuliinihappo, metyyliaminolevulinaatti ja heksyyliaminolevulinaatti aktiinikeratoosien fotodynaamisessa hoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151304
Title: Porfyriinivaloherkistäjät aminolevuliinihappo, metyyliaminolevulinaatti ja heksyyliaminolevulinaatti aktiinikeratoosien fotodynaamisessa hoidossa
Author: Neittaanmäki, Eerika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151304
http://hdl.handle.net/10138/154178
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmakologi
Pharmacology
Farmakologia
Abstract: Actinic keratoses are premalignant skin lesions caused by sun UV-radiation. A small portion of these lesions progress into invasive squamous cell carcinoma over the years. Actinic keratoses are a growing problem in the healthcare around the world. P53 mutations are found in actinic keratosis and adjacent areas. Treatment options include surgical removal, cryotherapy, local treatment creams such as immunomodulators, and photodynamic therapy (PDT). Aminolevulenic acid (ALA) is an endogenous light-sensitizer used in PDT and methylaminolevulinate (MAL) and hexylaminolevulinate (HAL) are its esters. Either artificial light or daylight can be used as a light source in PDT. In PDT light activates the photosensitizer, which initiates a photochemical reaction and target cell destruction. The most common side effects of PDT are erythema and pain during treatment. The benefits of PDT are good cosmetic outcome and the possibility to treat large areas. In the present study 3 light-sensitizers (BF-200 ALA, MAL, HAL 0,2 % and 2 %) were tested on healthy volunteers to compare the skin irritation, pain and fluorescence caused by the treatment. Fluorescence intensity reflects PpIX production capacity. The second part of the present study was a clinical study comparing BF-200 ALA and MAL in treatment of actinic keratoses with daylight-PDT. Each patient received both light-sensitizers on opposite sides of the head and the results were evaluated 3 months after treatment. On healthy skin BF-200 ALA, MAL and HAL 2 % caused more irritation compared to HAL 0,2 %. HAL 2 % didn't differ from ALA and MAL-groups in severity of reactions, erythema or fluorescence photobleaching. In HAL-treated areas pain was smaller than in ALA- and MAL-groups. However, in lesional skin there might be differences in absorption, distribution and PpIX formation. Both BF-200 ALA and MAL were effective in daylight-PDT and there were no significant differences between the groups in either efficacy or pain caused by the treatment. Long-term follow up is still required to confirm if the results sustain.Aktiinikeratoosit ovat auringon UV-säteilyn aiheuttamia ihosyövän esiasteita iholla. Hoitamattomana osa näistä muutoksista kehittyy vuosien kuluessa invasiivisiksi okasolusyöviksi. Aktiinikeratoosit ovat maailmanlaajuisesti yleistyvä ja terveydenhuoltoa kuormittava ongelma. Aktiinikeratooseista ja niitä ympäröiviltä ihoalueilta löydetään usein p53-geenin mutaatioita. Hoitovaihtoehtoja ovat leikkaus, jäädytyshoito, erilaiset paikallishoitovoiteet kuten immuunivasteen muuntajat sekä fotodynaaminen hoito (PDT). Aminolevuliinihappo (ALA) on PDT-hoidossa käytetty porfyriinirakenteinen endogeeninen valoherkistäjä, josta on kehitetty myös johdannaiset metyyliaminolevulinaatti (MAL) ja heksyyliaminolevulinaatti (HAL). Valoherkistäjän altistuminen valolle saa aikaan valokemiallisen reaktion ja kasvainsolujen tuhoutumisen. Valonlähteenä PDT-hoidossa voidaan käyttää keinovaloa tai päivänvaloa. Fotodynaaminen hoidon yleisimmät haittavaikutukset ovat kipu ja hoitoalueen punoitus. Etuja ovat hyvä kosmeettinen tulos ja mahdollisuus hoitaa laajoja leesioalueita. Erikoistyön kokeellisessa osassa tutkittiin valoherkistäjien (BF-200 ALA, MAL, HAL 2 % ja 0,2) vaikutusta terveillä vapaehtoisilla. Valonlähteenä käytettiin punaista keinovaloa. Tutkimuksessa vertailtiin yhdisteiden aiheuttamaa kipua, ihoärsytystä ja fluoresenssia terveellä iholla. Fluoresenssin voimakkuus kuvaa valoherkistäjän tehoa tuottaa PpIX:ä. Kokeellisen osan toisena osatyönä oli osallistuminen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa verrattiin BF-200 ALA- ja MAL-valoherkistäjien käytettävyyttä aktiinikeratoosien päivänvalo-PDT:ssä. Jokainen potilas sai kumpaakin valoherkistäjää pään eri puolille. Tulokset arvioitiin 3 kuukauden kuluttua. Terveellä iholla BF-200 ALA, MAL ja HAL 2 % aiheuttivat enemmän ärsytystä ja suuremman fluoresenssin kuin HAL 0,2 %. HAL 2 % ei eronnut BF-200 ALA- ja MAL-ryhmistä reaktioiden vahvuuden, punoituksen eikä fluoresenssin suhteen. Kipu oli kuitenkin pienempää HAL- kuin ALA ja MAL- ryhmissä. Ihomuutoksissa eri valoherkistäjän imeytyminen, jakautuminen ja PpIX:n tuotanto voivat kuitenkin olla erilaista kuin terveellä iholla. BF-200 ALA ja MAL olivat molemmat tehokkaita aktiinikeratoosien päivänvalohoidossa. Hoidon tehossa tai sen aiheuttamassa kivussa ei ollut eroa ryhmien välillä. Pitkäaikaistuloksia tarvitaan kuitenkin varmistamaan hoitotulosten säilyminen.
Subject: actinic keratosis
photodynamic therapy
light-sensitizers
aminolevulinic acid
methylaminolevulinate
hexylaminolevulinate
aktiinikeratoosi
fotodynaaminen hoito
valoherkistäjät
aminolevulinaatti
metyyliaminolevulinaatti
heksyyliaminolevulinaatti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record