Assessment of executive functions in elderly stroke patients : long-term predictive value on functional disability

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191204
Title: Assessment of executive functions in elderly stroke patients : long-term predictive value on functional disability
Author: Laakso, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191204
http://hdl.handle.net/10138/154717
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objective: Cognitive impairment as a consequence of a stroke is common. Advanced age increases the frequency of poststroke cognitive deficits. Particularly executive dysfunction has an important role in poststroke disability. Complex by their nature, however, measuring executive function is difficult. The Hayling test, Design fluency task and Questioning task are some of the less common assessment methods of executive functions, and thus, they are not widely studied. The aim of the present study was to assess the feasibility of these tests in elderly patients three months after ischemic stroke. Performances on these tests were compared to conventional assessment methods of executive functions, and their predictive value on functional disability in follow-up was examined. Methods: 62 stroke patients and 39 control subjects, aged 55-85, underwent comprehensive neurological and neuropsychological examinations three months after the index stroke. Executive functions were studied with the Trail Making test, Stroop test, Wisconsin card sorting test, Verbal fluency task as well as with the Hayling test, Design fluency task and Questioning task. The modified Rankin Scale (mRS) and the Lawton's Instrumental activities of daily living -scale (IADL) were used to assess functional abilities at three months, and the mRS after 15 months follow-up. Results and conclusions: The Hayling test and Questioning task and the four conventional tests of executive functions differentiated stroke patients from healthy controls. Furthermore, the executive functions predicted functional dependence in the elderly stroke patients. The Hayling test was most consistently associated with functional disability as evaluated with mRS and IADL three months after the stroke, and predicted functional disability as evaluated with mRS at 15 months follow-up. Of all executive functions tests, the Hayling test proved to be the most constant predictor of functional abilities in elderly stroke patients. However, there is no golden standard for measuring executive functions, and in the future, more sensitive methods are needed. Nevertheless, the present study confirms the importance of assessing executive functions in clinical populations, when predicting functional disability even in the long-term.Tavoitteet: Aivoinfarktin seurauksena vaikeudet kognition eri osa-alueilla ovat suhteellisen tavallisia ja ne yleistyvät iän myötä. Erityisesti toiminnanohjaustoimintojen tiedetään vaikuttavan aivoinfarktin jälkeiseen toimintakykyyn. Toiminnanohjauksen kliininen arviointi on kuitenkin haastavaa. Hayling-testi, Kuviosujuvuustehtävä ja Kysymystehtävä eivät ole yleistyneet kliiniseen käyttöön toiminnanohjauksen arvioinnissa ja aiempien niitä koskevien tutkimusten määrä on varsin rajallinen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin näiden tehtävien toimivuutta ikääntyneillä aivoinfarktipotilailla kolmen kuukauden kuluttua aivoinfarktista. Suoriutumista näissä vakiintumattomissa tehtävissä verrattiin suoriutumiseen perinteisissä toiminnanohjauksen arviointiin käytetyissä menetelmissä. Lisäksi tutkittiin, ennustaako näissä tehtävissä suoriutuminen ikääntyneiden aivoinfarktipotilaiden toimintakykyä seuranta-aikana. Menetelmät: 62 aivoinfarktipotilasta ja 39 tervettä henkilöä, iältään 55–85 vuotiaita, tutkittiin laajasti sekä neurologisesti että neuropsykologisesti, kun aivoinfarktista oli kuulunut kolme kuukautta. Toiminnanohjausta arvioitiin Trail Making-testillä, Stroop-testillä, Wisconsinin korttien lajittelutehtävällä, Sanasujuvuustehtävällä sekä Hayling-testillä, Kuviosujuvuustehtävällä ja Kysymystehtävällä. Itsenäistä toimintakykyä arjen perustoiminnoissa tutkittiin modified Rankin Scale -kyselylomakkeella (mRS) ja itsenäistä toimintakykyä monimutkaisemmissa toiminnoissa Instrumental activities of daily living -kyselylomakkeella (IADL). Lisäksi 15 kuukauden seurannan jälkeen toimintakykyä arvioitiin mRS-kyselylomakkeella. Tulokset ja johtopäätökset: Perinteisten toiminnanohjauksen arviointimenetelmien lisäksi Hayling-testi ja Kysymystehtävä erottelivat aivoinfarktipotilaita terveistä verrokeista. Lisäksi aineistossamme toiminnanohjaus ennusti myöhempää toimintakykyä. Hayling-testi oli johdonmukaisesti yhteydessä mRS- ja IADL-kyselylomakkeilla tutkittuun toimintakykyyn kolmen kuukauden kohdalla ja ennusti mRS-kyselyllä tutkittua toimintakykyä 15 kuukauden seurannassa. Hayling-testi osoittautui pysyvimmäksi arviointimenetelmäksi ikääntyneiden aivoinfarktipotilaiden toimintakyvyn ennustajana. Toiminnanohjauksen tarkka arviointi on haastavaa ja tulevaisuudessa tarvitaan vielä tarkempia ja herkempiä menetelmiä sen mittaamiseen. Tämä tutkimus vahvistaa toiminnanohjauksen arvioinnin tärkeyden, kun halutaan ennustaa tulevaisuuden toimintakykyä.
Subject: stroke
aging
neuropsychological examination
executive functions
toiminnanohjaus
aivoinfarkti
ikääntyminen
neuropsykologinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanna_laakso_progradu_2015.pdf 926.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record