Itsetutkiskelusta maailmantutkiskeluun : Alakoulun elämänkatsomustiedon opettajien näkemyksiä kulttuuri-identiteetistä ja sen tukemisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191101
Title: Itsetutkiskelusta maailmantutkiskeluun : Alakoulun elämänkatsomustiedon opettajien näkemyksiä kulttuuri-identiteetistä ja sen tukemisesta
Author: Sohlo, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191101
http://hdl.handle.net/10138/154723
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In the school world today more attention should be put to the attitudes towards difference. Individuals should learn to recognize and accept diversities in the society. The focus of the ethics is to assist pupils to become conscious of their personal worldview and be aware of the differences of their fellow pupil's views. Main goal is to be able to encounter others more tolerant and respect the different values in the world. The aim of ethics teaching is to support pupil's identity work to find a tolerant and open-minded cultural identity. First it's important to become aware of the personal cultural background before understanding other views and co-operate with people from different backgrounds. The aim of this research is to clarify the objectives and contents of ethics in the National Curriculum 2004. The focus is on the theme Self-Awareness and Cultural Identity. This qualitative research is based on interviews. The research studies the views of primary school ethics teachers about cultural identity, the goals of their teaching and the methods to support the development of the pupil's cultural identity in the framework of ethics. Eight primary school ethics teachers from different backgrounds were interviewed for this research. The interview was a three parted focused interview. The material was analysed with a content analysis. The teachers supported their pupil's identity work with various methods. The common view of the development was towards a respectful and tolerant cultural identity. The main results of the research suggest that teachers should develop their pupil's skills from five different content categories. The categories are the awareness of the self, cultural awareness, co-operation and interaction, cultural education and cultural competence. The results emphasize the development of different skills: thinking skills, self-regulation skills, interaction skills, co-operational skills, conversational skills and cultural skills.Nykypäivän kouluissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota asenteisiin erilaisuutta kohtaan. Avarakatseisuuden lisäämistä tulisi edesauttaa ja yksilöiden tulisi oppia tunnistamaan ja hyväksymään moninaisuutta. Elämänkatsomustiedon tavoitteena on oman elämänkatsomuksen tiedostamisen lisäksi oppia ryhmässä ymmärtämään muiden elämänkatsomusta. Taitoalueina korostetaan taitoa kohdata toinen ja kunnioittaa muiden arvoja sekä tapaa katsoa maailmaa. ET:a koskevat julkaisut osoittavat, että oppilaiden kulttuuri-identiteetin kehityksessä pyritään suvaitsevaisuuteen ja avarakatseisuuteen. Ensin on tarkoitus löytää oma kulttuurinen viitekehys, jonka jälkeen mahdollistuu ymmärrys ja kunnioitus muita elämäntapoja kohtaan sekä yhteistyö eri tavalla maailmaa hahmottavien ihmisten kanssa. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa alakoulun elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman (POPS 2004) aihepiiriin Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti kirjattuja tavoitteita ja sisältöjä teemahaastattelujen avulla. Tutkimus esittelee alakoulun elämänkatsomustiedon opettajien tarjoamia käsityksiä kulttuuri-identiteetistä, heidän opetukselleen asettamiaan tavoitteita näiden käsitysten suunnassa sekä tarjoaa tietoa konkreettisista keinoista tukea yksittäisen oppilaan kulttuuri-identiteetin kehitystä elämänkatsomustiedon viitekehyksessä. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa erilaisista taustoista tulevaa alakoulun elämänkatsomustiedon opettajaa. Haastattelu oli kolmeosainen, noin tunnin mittainen teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin teemoittain sisällönanalyysin avulla. Kehitystä kohti suvaitsevaista ja muita kunnioittavaa kulttuuri-identiteettiä tuettiin ET:ssa monenlaisin keinoin. Päätuloksiksi voidaan esittää tietojen ja taitojen kehittämistä viidestä eri tavoitekategoriasta, jotka ovat tietoisuus omasta minästä, kulttuurinen tietoisuus, yhteistyö ja vuorovaikutus, kulttuurinen yleissivistys sekä kulttuurinen osaaminen. Tutkimuksessa painottuivat erilaisten taitoalueiden kehittäminen, kuten ajattelun-, itsesäätely-, vuorovaikutus-, yhteistyö-, keskustelu- sekä kulttuuristen taitojen kehittäminen.
Subject: Education
focused interview study
primary school teacher
ethics
cultural identity
Subject (yso): haastattelututkimus
elämänkatsomustieto
luokanopettajat
kulttuuri-identiteetti
kasvatustiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Iina_Sohlo_pg_2015.pdf 596.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record